HSB Brf Kraften, Lomma

HSB Brf Kraften, Lomma

V.48 etablerar Re-new sig i Lomma för ett nytt projekt hos Brf Kraften i Lomma. Projektet omfattar Relining med strumpa av föreningens bottenavlopp i samtliga fem hus, med anslutningsledningar fram till stamledningar och avloppsenheter i källare.