NYHETER

”Har du koll på hur era rör mår?”

Vad är poängen med att regelbundet inspektera och spola rören i fastigheten? Och vad kan hända om man inte gör det? Vi frågade Louise Andersson, Reliningstekniker på Re-new som på nära håll sett konsekvenserna av bristande underhåll!

Behöver man hålla koll på sina rör?

Jag skulle vilja säga att det är mycket bra att ha koll på hur rören i fastigheten mår. Då vet man vilket skick de är i och kan göra en åtgärd i god tid innan det uppstår problem. Om man dröjer för länge blir det ofta betydligt mer svårarbetat och mycket dyrare än det hade behövt vara. Projektet jag jobbar med för närvarande har haft helt okej rör, de har tagit tag i det i rätt tid. Det är inte så att rören är exemplariska, men det hade kunnat se betydligt värre ut. Risken då är att rören går sönder när vi arbetar med dem vilket kan ge vattenskador.

Vad kan hända om man inte underhåller rören?

Att inte underhållsspola regelbundet kan ge rätt stora konsekvenser för de boende. Det kan handla om att det uppstår ett haveri i ditt kök trots att felet egentligen inte finns där utan längre upp i stammen. När det väl kommer någon och spolar kan det visa sig att det finns en förträngning i röret på grund av beläggningar. Den hindrar flödet vilket får vattnet att backa upp till närmaste utgång. Om det är i ditt kök innebär det att vattnet sprutar ut där. Det är svårt att avgöra om det finns förträngningar i rören innan man spolar, för man gör det innan man gör inspektionen och kontrollerar skicket. Ofta går det inte att komma fram med kameran annars, det är så mycket fett att allt bara blir svart och du kommer inte ens en halv meter.

Märker man inte om det är stopp redan innan man spolar?

Om man spolar regelbundet är det sällan några problem. Går det för lång tid mellan spolningarna kan det bli problematiskt, även om ingen i fastigheten upplevt några besvär. Det är först när man går in med högt tryck som det märks att det finns förträngningar i röret. Ibland kan man se det när man till exempel plockar bort ett kök och upptäcker att det är så igensatt att det bara är en centimeter i diameter kvar av röret.

Är fastighetsägare generellt bra på att underhålla sina rör?

Det är inte alla som sköter sin underhållsspolning regelbundet. Faktum är att bostadsrättsföreningar generellt sett är bättre på det än fastighetsägare. Det kan bero på att de som är med i föreningen själva bor i sina lägenheter vilket innebär att de personligen drabbas om det uppstår problem. Men det finns givetvis fastighetsbolag som är väldigt duktiga, det finns de som underhållsspolar vartannat år vilket får sägas vara rätt ambitiöst. Men då undviker de å andra sidan att det uppstår problem för sina hyresgäster. Det viktigaste är dock att man tar tag i problemen i tid. Jag har varit med om bostadsrättsföreningar som i 10 års tid vetat att de hade behov av att åtgärda sina rör utan att agera. När problemen sen till slut uppstår blir det ofta ett betydligt dyrare och mer komplext projekt att åtgärda.