Om oss

Om Re-New AB?

Re-new AB är ett fristående reliningföretag med en stark förankring i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Vi erbjuder relining med både flexibla foder och spray-metoden. Re-new AB har sitt huvudkontor i Malmö men kan erbjuda sina tjänster i hela Sverige. Vår målsättning är att vara bland de 5 största leverantörerna i Sverige och vara ledande på hållbara entreprenadtjänster inom relining.

Vad gör oss unika?

Re-new erbjuder som unik aktör på den svenska marknaden heltäckande samarbets- och service avtal för relining. I denna service ingår bl a en jourhjälp för att snabbt minimera kostnader och skador vid akuta läckage. Serviceverksamhet erbjuder också långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter.

Vår målsättning

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

En hållbar kvalité

Nöjda kunder och medarbetare

En pålitlig och trygg underhållning

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitetsarbetet hos Re-new AB bygger på trygghet för både kunder och medarbetare, tydligt ansvarstagande, högt engagemang och fullgod kompetens. Vi skall alltid möta våra kunders förväntningar, behov och krav.

Eventuella brister i kvalitén skall åtgärdas snabbt och korrekt till kundens belåtenhet.

Vår personal tar sitt ansvar för att hålla en hög kvalité på de tjänster vi erbjuder. Detta ska vara en röd tråd genom hela verksamheten, från försäljning till order och vidare till avslutat projekt.

Kunderna ska känna att Re-new AB är en trygg leverantör.

Re-new AB ska kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt miljöarbete genom förebyggande av utsläpp och uppfylla lagar och förordningar samt övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet.

Vi skall i vår verksamhet inom relining och spolning av avloppsledningar aktivt arbeta för att hålla en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Re-new har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi följer lagar, krav och egna policys.

Våra medarbetare skall fortlöpande ta del av arbetsmiljöfrågor, vilket säkerställs genom en öppen dialog och utbildningar. Information där arbetsmiljö- och miljöfrågor har en självklar plats utgår löpande till vår personal.

Verksamheten skall ha ett systematiskt kvalité-, miljö- och arbetsmiljöarbete som är inriktat på förebyggande insatser och förbättringar av policy, tjänster och produkter.

Certifikat

Certifikat Brif 3Q – SC0033-18

Certifieringen enligt BRiF 3Q omfattar allmänna krav på företaget, krav på företagets egenkontroll på arbetsplatser, krav på rutiner avseende journalföring på kvalitets- och miljöparametrar.

CSR Certifikat

“Tack för att ni tar ert samhällsansvar för Rena Publika Rum genom er medverkan på TiksPac-Stationer.”