Om oss

Om Re-New AB

Re-new AB är en helhetsleverantör inom avloppsteknik med en stark förankring i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Re-new AB har sitt huvudkontor i Malmö med en filial i Göteborg. Vårt helägda dotterbolag Spolpågarna AB utgår från Malmö.

Vi erbjuder relining med både flexibla foder och spray-metoden och är självklart medlemmar i BRiF.

Våra reliningstekniker är utbildade i BRiF 3Q och även auktoriserade av Sacpro AB att installera Sacpipe connection system.

Vi har auktoriserade rörinspektörer via STVF och är medlemmar i STOR.

Jour 24/7, genom vår jourservice kan ni alltid få hjälp med akuta uppdrag, så som avloppsstopp, översvämningar m.m. Vi finns här för er dygnets alla timmar och årets alla dagar.

Våra serviceteam erbjuder även långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter innan det blir akut.

Kvalitet och bra dokumentation är 2 ord som kännetecknar Re-new AB inom reliningsbranschen. Detta är vi väldigt stolta över och jobbar dagligen på att bibehålla och utveckla genom, utbildning och ligga i framkant med nya beprövade metoder och tekniker.

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

Vår målsättning

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

En hållbar kvalité

Nöjda kunder och medarbetare

En pålitlig och trygg entreprenör

Policy

Kvalitetsarbetet hos Re-new AB bygger på trygghet för både kunder och medarbetare, tydligt ansvarstagande, högt engagemang och fullgod kompetens. Vi skall alltid möta våra kunders förväntningar, behov och krav.

Eventuella brister i kvalitén skall åtgärdas snabbt och korrekt till kundens belåtenhet.

Vår personal tar sitt ansvar för att hålla en hög kvalité på de tjänster vi erbjuder. Detta ska vara en röd tråd genom hela verksamheten, från försäljning till order och vidare till avslutat projekt.

Kunderna ska känna att Re-new AB är en trygg leverantör.

Re-new AB ska kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt miljöarbete genom förebyggande av utsläpp och uppfylla lagar och förordningar samt övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet.

Vi skall i vår verksamhet inom Relining och spolning av avloppsledningar aktivt arbeta för att hålla en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Re-new har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi följer lagar, krav och egna policys.

Våra medarbetare skall fortlöpande ta del av arbetsmiljöfrågor, vilket säkerställs genom en öppen dialog och utbildningar. Information där arbetsmiljö- och miljöfrågor har en självklar plats utgår löpande till vår personal.

Verksamheten skall ha ett systematiskt kvalité-, miljö- och arbetsmiljöarbete som är inriktat på förebyggande insatser och förbättringar av policy, tjänster och produkter.

Certifikat

Certifikat Brif 3Q – SC0033-18

Certifieringen enligt BRiF 3Q omfattar allmänna krav på företaget, krav på företagets egenkontroll på arbetsplatser, krav på rutiner avseende journalföring på kvalitets- och miljöparametrar.

CSR Certifikat

“Tack för att ni tar ert samhällsansvar för Rena Publika Rum genom er medverkan på TiksPac-Stationer.”

BRiF

Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) är den rikstäckande organisationen för Relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag ett 20-tal medlemsföretag.Medlemsföretagen skall visa att de kan uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisa vilken/ vilka metoder som används tillsammans med dokumentation av dessa. Re-new är medlemmar i BRiF och arbetar efter kvalitetssystemet BRiF 3Q. Genom att anlita ett BRiF-anslutet företag som klarat den årliga kontrollen, som utförs av SP, vet Ni som kund att företaget uppfyller nedanstående kriterier:

Företaget kan beskriva och visa sin metod/process samt visa specifikation på samtliga använda råvaror.

Medlemsföretaget har en dokumenterad utbildnings- och certifieringsplan för montörer som innehåller:

  • Metod/Process, materialkunskap och arbetsmiljö
  • Företaget har tecknat kontrollavtal med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Sacpipe connection system

Sacpipe Connection System certifierat och P-märkt

Sacpipe Connection System har genomfört RISE CR 072 certifiering och är godkänt för invändig renovering av dag- och spillvattensystem i fastigheter. Sacpipe Connection System är ett komplett system för renovering av avloppssystem genom rörinfodring. I systemet som nu blivit godkänt av RISE, ingår både epoxi, foder, grenrör, övergångar och nya anslutningar för de olika dimensioner som förekommer i våra avloppssystem. Materialet har genomgått tester som visat att det har en åldringsbeständighet på minst 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmiljö inom byggnader.

– Sedan tidigare är vårt material godkänt i Europa genom den Tyska certifieringen DIBt och vi visste att det är ett bra och pålitligt system för Relining i fastigheter. Det känns väldigt bra att hela Sacpipe Connecton System nu också är godkänt i Sverige av RISE och vad jag vet så är det också första Reliningsystem att klara de nya hårdare kraven, säger Fredrik Sterner, VD Sacpro AB.

RISE som tidigare hette SP, har i samverkan med BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, tagit fram den nya certifieringsregel, CR 072. Den nya certifieringen ersätter gamla typgodkännanden som inte längre gäller. Med RISE CR 072 så blir materialet P-märkt. En P-märkt byggprodukt ger fastighetsägaren en trygghet i sitt val av produkt. Med P-märket intygar RISE att produkten uppfyller Boverkets byggregler för den avsedda användning som beskrivs i certifikatet.

Även certifierat i Finland genom Eurofins.

Sacpipe Connection System har också klarat certifieringen i Finland. Den finska certifieringen genomförs av Eurofins (tidigare VTT), vilket är deras motsvarighet till RISE I testet som genomförs av Eurofins ställs liknande krav som i RISE CR 072, men deras åldringsbeständighet testas för minst 30 år istället för minst 50 år.

Etablerat system för Relining med foder

Sacpipe Connection System är ett etablerat Relining system på marknaden. Nästan 1000 km foder och 46000 grenrör har installerats. Det är ca 300 personer som genomgått Sacpros egen utbildning för installation av Sacpipe Connection System. Det finns auktoriserade installatörer på ca 20 orter i Sverige. För att bli en auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System, ska bland annat installatören klarat utbildningen, installera enligt installationsmanualen, följa AB04 och ABT 06, dokumentera installationerna och klarat en granskning av flera installationer. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med det slutgiltiga resultatet, ett avloppssystem som har en RISE, Eurofins och DIBt certifiering.

Re-new AB är auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System.

Samarbetspartners

Företag vi arbetar med

Vi är stolta att presentera ett axplock av samarbetspartners Re-new AB dagligen jobbar med.