NYHETER

5 steg för en lyckad relining

Vad behöver du som byggherre eller entreprenör tänka på för att genomföra ett lyckat reliningprojekt? Att anlita en seriös firma som är medlem i BRiF, har reliningstekniker som är utbildade i BRiF 3Q och har auktoriserade rörinspektörer via STVF och är medlemmar i STOR är en självklarhet. Men vad mer? Vi har listat fem steg för en lyckad relining!

Steg 1

Ett gott råd är att du som beställare tar in en extern konsult som kan hålla i projektet. De har kunskaper och en expertis när det gäller projekteringen som en fastighetsägare i de flesta fall inte har.

Steg 2

Tänk på att göra en ordentlig förundersökning, då uteblir många av de kostnader som annars kan tillkomma under projektets gång. Redan i förfrågningsstadiet behöver man tydligt definiera vad det är som ska göras och hur man vill ha det gjort. Det är till exempel ganska vanligt att man har byggt vindslägenheter och då måste man ta reda på hur entreprenören ska kunna komma åt rören. I normala fall går vi in och kapar stammen från vinden eftersom vi måste komma in uppifrån för att kunna rensa, men i en vindsvåning har rören på vinden byggts in. Ingår det i anbudet att ta upp hål i en vindslägenhet? Hur kan man göra jobbet så att det blir smidigt för de som bor där? Det är frågor som bör ha ett svar innan arbetet påbörjas.

Steg 3

Vänta inte för länge! Många tror att de inte har några problem eftersom de inte har sett några vattenskador. Men man ska inte vänta in dem, man ska ligga ett steg före. När skadorna väl börjat märkas blir ett reliningprojekt ofta mycket dyrare än vad det hade behövt bli. Rören har blivit uttjänta och börjat fått hål och sprickor, och när de är i så pass dåligt skick kan det till exempel behövas tas upp schakt i badrummen. En enkel tumregel är att räkna på hur gamla rören är. Efter 40–50 år börjar det bli dags för en åtgärd, oavsett om det är stambyte eller relining.

Steg 4

Glöm inte källarledningarna. Många tror att de inte är så viktiga eftersom det är i huvudstammarna de flesta skadorna uppstår. Men om en källarledning rasar innebär det en akut och oplanerad avstängning av en hel fastighet. Så tänk på helheten och relina allt när du ändå håller på.

Steg 5

Se till att ha en genomtänk strategi för informationsgivningen. Tänk igenom hur du säkerställer att alla får rätt information i rätt tid, särskilt de boende, och hur det flödet ska vara upplagt för att fungera så effektivt och säkert som möjligt. Löpande information är nästan det viktigaste för att arbetet ska flyta på under tiden projektet pågår.