NYHETER

5 tips för ett robust avlopp

Avloppsrörens hälsa är kanske inget man tänker på till vardags, men det hade inte skadat om vi gjort det lite oftare. De flesta problem går ganska enkelt att undvika om man bara tänker efter före. Här får du några enkla tips på vad du kan göra för att hålla dem i gott skick!

1. Håll koll på dina snålspolande toaletter.

Eftersom minskad vattenförbrukning länge varit en fråga i fokus är de flesta toaletter idag snålspolande. Det är naturligtvis bra att snåla på färskvattnet, men i en fastighet med äldre avloppsrör kan det få ganska allvarliga konsekvenser. Ett vanligt skäl till att det uppstår problem i avloppet är att det är för lite vatten i systemet. I en äldre fastighet kan det alltså vara bra att spola mycket för att hålla avloppssystemet i trim.

2. Undvik matfett!

Ett vanligt skäl till att avloppet korkar igen är matfett. Hyresgäster häller ut oljan ur stekpannan rakt ner i vasken, fettet sätter sig i röret så fort det svalnat och efter hand bygger det på. Och det kan gå ganska snabbt. Därför bör du uppmana de boende att i stället torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga det i slasken innan pannan diskas. Ett enkelt sätt att hålla rören i trim betydligt längre.

3. Propplösare löser inget

Försök inte lösa stopp med kaustiksoda eller andra propplösare för det bygger bara på proppen. När vi renoverar gamla rör är det inte ovanligt att vi ser att de är fulla av stelnad propplösare. En betydligt enklare och bättre metod är att koka upp cirka 10 liter vatten och hälla ner i avloppet. Om det inte löser proppen är det bara att fortsätta tills den är löst. Det fungerar precis lika bra som en propplösare och avhjälper problemet i stället för att på sikt göra det värre.

4. Underhållsspola regelbundet

Underhållsspola åtminstone vart femte år. Det håller rören fräscha och ser till att saker inte hinner sätta sig. Om fastigheten har snålspolande toaletter är det ännu viktigare att upprätthålla en regelbunden underhållsspolning. Har de boende upplevt problem med avloppet bör du även beställa en filmad inspektion av rören i samband med spolningen.

5. Åtgärda i tid

Att rören är gamla behöver inte innebära att det blir problem, åtminstone inte om du sköter om dem. Samtidigt kan kvaliteten på gamla rör variera ganska kraftigt. Ett gjutjärnsrör som tillverkades under andra världskriget, när det rådde brist på metaller till civil produktion, innehåller inte lika mycket järn som ett som tillverkades efter kriget. Det gör att de inte håller lika bra. Ibland stöter vi på äldre rör som är bräckliga som knäckebröd. Då är det dessutom för sent att göra något åt dem. Vi kan relina det mesta, men om rören är i så dåligt skick att de knappt håller ihop blir det svårt. Därför är det en god idé att underhålla sina rör löpande och relina dem i tid.