Nyheter

Brf Svanen i Stenungsund

Brf Svanen i Stenungsund

Stort tack till Brf Svanen i Stenungsund för att ni valde oss för att relina föreningens samlingsledningar som går genom tre huskroppar innan det går ut till det kommunala avloppssystemet. Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av...

Brf Hägern 7 i Perstorp

Brf Hägern 7 i Perstorp

Vi tackar Brf Hägern 7 i Perstorp för uppdraget att relina föreningens spillvattensystem.Entreprenaden består av totalt 60 lägenheter fördelade i 3st huskroppar.Vi startar projektet efter semestern och beräknas pågå till vecka 48.Ledningarna kommer mekaniskt rensas,...

Brf Skytteln 4 i Lund

Brf Skytteln 4 i Lund

Vi tackar Brf Skytteln 4 i Lund för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv till cirka 3 meter utanför husliv.Alla synliga spillvattenledningar i källare kommer bytas.Mindre ledningar till...

Brf Drivan 5 i Malmö

Brf Drivan 5 i Malmö

VI har nu nöjet att meddela att vi kommer att påbörja etableringen hos Brf Drivan 5 i Malmö vecka 22.Detta då föreningen valt oss som totalentreprenör för relining av deras avloppssystem.Arbetet omfattar de vertikala stammarna samt spill - och dag vattenledningar i...

Brf Delfinen 2 i Malmö

Brf Delfinen 2 i Malmö

Tack Brf Delfinen 2 i Malmö för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och...

Premiär för första utgåvan av Re New´s personalmagasin nr #1

Premiär för första utgåvan av Re New´s personalmagasin nr #1

Fyra gånger per år kommer det att komma ut ett nytt nummer av Re-new´s personalmagasin.Tanken med personalmagasinet är att vi skall lära oss lite mer om varandra och om företaget, extra viktigt är det då vi sitter på olika orter och är inne i en expansiv fas.Tack ännu...

GRÖNA avloppsledningar?

GRÖNA avloppsledningar?

Relining har en mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte. Stora poster där relining har en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte är bl.a: - Utvinning och produktion av material- Transporter- Avfallshantering Som en parallell...

Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg

Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg

Vi tackar Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv ut till husliv. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Stammar...