Relining        Inspektion        Spolning        Service        Skötselråd

Tjänster

Vad vi erbjuder

Re-new AB erbjuder sina tjänster från Skåne längs med hela västkusten. Vi är inte dem största knivarna i lådan men vi är riktigt vassa på det vi gör! Vi arbetar alltid enligt BRiF 3Q som ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras, oavsett om du som beställare är en privatperson eller en stor fastighetsägare.

Relining

Vad är relining?

Nya rör inuti de gamla. Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ.

För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar Relining i betydligt lägre kostnader och mindre påverkan på fastigheten under renoveringen jämfört med ett stambyte.

Teknik och metod

1. Ett flexibelt foder, även kallad strumpa, vrängs på plats i avloppsstammen med hjälp av tryckluft. Detta skapar ett nytt självbärande rör helt utan skarvar.

2. Stickledningarna öppnas med en fräsrobot och en grenfoder monteras i anslutande rör.

3. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast. Denna metoden klarar en stor variation på rördimensioner.

Sacpipe Connection System

Sacpipe Connection System återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på avloppssytemet. Med flexibelt sömlöst foder installeras ett nytt självbärande rör i det gaml avloppsröret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut genom dimensionsförändringar och böjar, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Hur fungerar en entreprenad?

Steg 1 - Information

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske. Vi besvarar alla frågor och ansvarar för all avisering till de boende. Ingen behöver flytta ut under arbetets gång.

Steg 2 - Spolning

Innan arbetet påbörjas skyddar vi alla berörda ytor Spolning, rensning och torkning av de gamla avloppsrören sker sedan från golvbrunnar, anslutningar för toalett, handfat och kök samt från rensluckor.

Steg 3 - Inspektion

En viktig del av utförandet är att noggrant inspektera avloppet och att dokumentera alla ledningar. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc.

Steg 4 - Nya rör

Nya rör monteras i de gamla stammarna genom vrängning (tryckluftsteknik) av ett foder, även kallad strumpa. Strumpan härdar under tryck och ett skarvlöst samt självbärande nytt rör har byggts upp genom hela ledningen.

Stickledningar öppnas med en invändigt arbetande robot och en grenfoder monteras i anslutningarna. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast.

Steg 5 - Kontroll

Kontroll görs med kamera som leds in i de nya avloppsrören och dokumenterar arbetet med en tydlig spårbarhet. Allt förs in på en egenkontroll.

Filmning av det nya rörsystemet görs av en ackrediterad filmare som följer anvisningarna från STVF. Därefter upprättas ett protokoll.

Steg 6 - Överlämnandet

Efter entreprenaden överlämnas all dokumentation, filmer och protokoll till beställaren.

Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbeten överlämnas i en Drift- och underhållspärm.

Inspektion

Inspektion

Är ni lyckligt ovetande? En del problem som uppstår i avloppssystemet är ibland dolda och finns där utan vår kännedom. Vi utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i avloppssystemen.

Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt.

En rörinspektion är även bra att göra innan Relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva/bila upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att man kan säkerställa att allt är OK innan Relining utförs.

Hur går det till?

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv. Re-new AB kan filma rördimensioner från 32 till 250 mm (mindre ledningar går även att filma beroende på längd).

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid tex husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS detta måste dock beställas i förväg!

Vanliga fel vi upptäcker

Skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, urinsten, hål, rost, rötter, sprickor, sättningar eller föremål i ledningarna.

Det är insidan som räknas

Den här är en vanlig syn vi möts av då beställaren har slarvat med underhållsspolningen (rekommenderat vart femte år)

Spolning

Stamspolning

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering!

Varför spolning?

Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt.

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering! Med åren bildas det grova rostbeläggningar i gjutjärnsrören. Detta kan orsaka driftstörningar då papper mm fastnar i beläggningarna.

Varför bör jag välja Re-New’s metod?

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv. Re-new AB kan filma rördimensioner från 32 till 250 mm (mindre ledningar går även att filma beroende på längd).

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid tex husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS detta måste dock beställas i förväg!

Hur ofta bör det göras?

Man bör underhållsspola vart 5:e år för att slippa akuta avloppsproblem. Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion, och motverkar att de täpps igen av rost, fett, smuts och beläggningar.

Det gör även att man undviker stamstopp som i sin tur oftast leder till väldigt kostsamma översvämningar samt vattenskador av golv mm. En stamspolning kan också upptäcka brister i tid, som då kan åtgärdas innan det e försent.

Köksavlopp före spolning

Häller du ut matolja och fett i avloppet kommer fettet att stelna och förr eller senare orsaka stopp i avloppet. Det kan även bidra till problem med råttor.

Köksavlopp efter spolning

Flytande matfett: Häll använd avsvalnad matolja i en PET-flaska och kasta flaskan i restavfallet. Eller låt fettet stelna i en kopp i kylen så att du därefter kan skrapa ur det och slänga det i matavfallet.

Stekfett: Torka ur stekpanna och kastruller med hushållspapper som slängs som matavfall. På så sätt kan matfettet återanvändas till t.ex. biogasproduktion.

Service

Re-New’s ServiceTeam

Om du har vattenläckage i avloppsledningarna?
Vem skall du ringa ? Re-new’s ServiceTeam!

Om du har stopp i avloppet?
Vem skall du ringa? Re-new’s ServiceTeam!

Om du vill slippa gräva?
Vem skall du ringa ? Re-new’s ServiceTeam!

Om du har råttor i ledningarna?
Vem skall du ringa? Re-new’s ServiceTeam!

Behöver du en kostnadsfri offert?
Vem skall du ringa? Re-new’s ServiceTeam!

Vårt otroligt duktiga ServiceTeam är redo för nästa uppdrag, välkomna!

ServiceTeamet rycker ut snabbt med sin tunga erfarenhet för att minimera kostnader och skador vid t.ex. akuta läckage. De jobbar även mycket med långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter.

Skötselråd

Häll inte fett i avloppet

Ett ökat användande av matprodukter såsom ost, kött, fett samt olja vid matlagning orsakar på lång sikt en ökad påbyggnad av beläggningar i ledningarna. Fett, frityrolja och liknande får inte hållas ned i avloppen.

Tips!
Lättast häl/er man detta i tomma mjölkkartonger eller plastburkar och slänger detta i tunnan för brännbart material som finns på gården.

Diska varmt i diskmaskinen

Ni som har diskmaskin bör lämpligen diska med 65 grader eller mer var tredje disk.

Undvik propplösare

All form av propplösare och kaustiksoda är förbjudet att använda. Börjar Ni få dålig avrinning i kök och badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras. Hjälper inte detta ska Ni kontakta behörig hantverkare för att avhjälpa problemet.

OBS!
Re-new AB lämnar ej garanti för delar av rörledningssystemet där propplösare har använts.

Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen

Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, kondomer etc. Sådant ska slängas i soptunnan. Använd inte hushållspapper som toalettpapper. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir liggande i stickledningar och samlingsledningen.

Vid renovering i Er lägenhet får inte färg, spackel eller betongrester spolas ner i avloppen. Lämna detta till återvinningsstationen.

Snålspola inte

Ni som har snålspolningsfunktion i dagsläget ska alltid använda er av helspolningsknappen. Det är viktigt att hela cisternen töms på vatten. Vid nyinstallation av toalettstol i lägenheten bör Ni om möjligt välja en toalettstol utan snålspolningsfunktion.

Rengör golvbrunnar

Golvbrunnar under badkar samt i duschen bör rengöras regelbundet var tredje månad. Spola inte ned detta avfall i toaletten.