Test2

Test2

Tack till vår samarbetspartner Servicekuben som är totalentreprenör och valde Re-new som ett av de fyra företag som har ett ram-avtal med MKB. Re-new kommer att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt fyra hus hos Kv Magistern 4 i...
Test 1

Test 1

Tack Brf Storkgatan i Göteborg för uppdraget att relina samtliga vertikala avloppsstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till husliv. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan...