Brf Svanen i Stenungsund

Brf Svanen i Stenungsund

Stort tack till Brf Svanen i Stenungsund för att ni valde oss för att relina föreningens samlingsledningar som går genom tre huskroppar innan det går ut till det kommunala avloppssystemet. Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av...
Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Re-new kan stolt meddela att Brf Lejonet nr 5 i Skurup har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar.Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.Stammar och samlingsledning infodras med ett...
Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg har valt Re-new för att relina sina spillvattenledningar.Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.Sex vertikala stammar och tre samlingsledningar infodras med ett flexibelt...
Brf Skytteln 4 i Lund

Brf Skytteln 4 i Lund

Vi tackar Brf Skytteln 4 i Lund för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv till cirka 3 meter utanför husliv.Alla synliga spillvattenledningar i källare kommer bytas.Mindre ledningar till...
Brf Drivan 5 i Malmö

Brf Drivan 5 i Malmö

VI har nu nöjet att meddela att vi kommer att påbörja etableringen hos Brf Drivan 5 i Malmö vecka 22.Detta då föreningen valt oss som totalentreprenör för relining av deras avloppssystem.Arbetet omfattar de vertikala stammarna samt spill – och dag...
Brf Torekov i Malmö

Brf Torekov i Malmö

Då var det dags för Brf Torrekov i Malmö att relina sina spillvattenledningar.Föreningen består av 64 lägenheter som kommer att sprayrelinas med polyesterplast. Flexibelt brawoliner-foder kommer att installeras i samtliga 20 vertikala stammar och självklart kommer...