Brf Krusbäret i Lund

Brf Krusbäret i Lund

Tack Brf Krusbäret i Lund för att ni valde Re-new som totalentreprenör för att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt tre hus. Vi kommer även att hjälpa föreningen med att separera dagvattnet från spillvattnet. Ledningarna kommer mekaniskt...
Brf Stafettgatan 4 i Göteborg

Brf Stafettgatan 4 i Göteborg

Tack Brf Stafettgatan 4 i Göteborg som valde Re-new att relina föreningens horisontella samlingsledning, stickledningar samt golvbrunnar. Re-new kommer att sköta den löpande informationen och aviseringen till de boende. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och...
Brf Murbräckan 9 i Göteborg

Brf Murbräckan 9 i Göteborg

Tack Brf Murbräckan 9 i Göteborg för att ni valde Re-new som totalentreprenör för Relining av föreningens spillvattenssystem. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Vertikala ledningar infodras med grenförstärkningar och...
Brf Svanen i Stenungsund

Brf Svanen i Stenungsund

Stort tack till Brf Svanen i Stenungsund för att ni valde oss för att relina föreningens samlingsledningar som går genom tre huskroppar innan det går ut till det kommunala avloppssystemet.  Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av...
Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Re-new kan stolt meddela att Brf Lejonet nr 5 i Skurup har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Stammar och samlingsledning infodras med ett...
Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg har valt Re-new för att relina sina spillvattenledningar. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Sex vertikala stammar och tre samlingsledningar infodras med ett flexibelt...