Relining        Inspektion        Spolning        Service        Skötselråd

Spolning

Stopp i avloppet? Ring oss!

Vi är normalt på plats inom en timma.
Fasta priser och snabb service

Stamspolning

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering!

Slå oss en signal!
Malmö
040 – 46 70 60

Göteborg
031 – 13 60 40

Varför spolning?

Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt.

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering! Med åren bildas det grova rostbeläggningar i gjutjärnsrören. Detta kan orsaka driftstörningar då papper mm fastnar i beläggningarna.

Varför bör jag välja Re-New’s metod?

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv. Re-new AB kan filma rördimensioner från 32 till 250 mm (mindre ledningar går även att filma beroende på längd).

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid tex husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS detta måste dock beställas i förväg!

Hur ofta bör det göras?

Man bör underhållsspola vart 5:e år för att slippa akuta avloppsproblem. Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion, och motverkar att de täpps igen av rost, fett, smuts och beläggningar.

Det gör även att man undviker stamstopp som i sin tur oftast leder till väldigt kostsamma översvämningar samt vattenskador av golv mm. En stamspolning kan också upptäcka brister i tid, som då kan åtgärdas innan det e försent.

Köksavlopp före spolning

Häller du ut matolja och fett i avloppet kommer fettet att stelna och förr eller senare orsaka stopp i avloppet. Det kan även bidra till problem med råttor.

Köksavlopp efter spolning

Flytande matfett: Häll använd avsvalnad matolja i en PET-flaska och kasta flaskan i restavfallet. Eller låt fettet stelna i en kopp i kylen så att du därefter kan skrapa ur det och slänga det i matavfallet.

Stekfett: Torka ur stekpanna och kastruller med hushållspapper som slängs som matavfall. På så sätt kan matfettet återanvändas till t.ex. biogasproduktion.