Relining        Inspektion        Spolning        Service        Skötselråd

Skötselråd

Häll inte fett i avloppet

Ett ökat användande av matprodukter såsom ost, kött, fett samt olja vid matlagning orsakar på lång sikt en ökad påbyggnad av beläggningar i ledningarna. Fett, frityrolja och liknande får inte hållas ned i avloppen.

Tips!
Lättast häller man detta i tomma mjölkkartonger eller plastburkar och slänger detta i tunnan för brännbart material som finns på gården.

Diska varmt i diskmaskinen

Ni som har diskmaskin bör lämpligen diska med 65 grader eller mer var tredje disk.

Undvik propplösare

All form av propplösare och kaustiksoda är förbjudet att använda. Börjar Ni få dålig avrinning i kök och badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras. Hjälper inte detta ska Ni kontakta behörig hantverkare för att avhjälpa problemet.

OBS!
Re-new AB lämnar ej garanti för delar av rörledningssystemet där propplösare har använts.

Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen

Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, kondomer etc. Sådant ska slängas i soptunnan. Använd inte hushållspapper som toalettpapper. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir liggande i stickledningar och samlingsledningen.

Vid renovering i Er lägenhet får inte färg, spackel eller betongrester spolas ner i avloppen. Lämna detta till återvinningsstationen.

Snålspola inte

Ni som har snålspolningsfunktion i dagsläget ska alltid använda er av helspolningsknappen. Det är viktigt att hela cisternen töms på vatten. Vid nyinstallation av toalettstol i lägenheten bör Ni om möjligt välja en toalettstol utan snålspolningsfunktion.

Rengör golvbrunnar

Golvbrunnar under badkar samt i duschen bör rengöras regelbundet var tredje månad. Spola inte ned detta avfall i toaletten.