Relining        Inspektion        Spolning        Service        Skötselråd

Relining

Vad är relining?

Nya rör inuti de gamla. Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ.

För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar Relining i betydligt lägre kostnader och mindre påverkan på fastigheten under renoveringen jämfört med ett stambyte.

Teknik och metod

1. Ett flexibelt foder, även kallad strumpa, vrängs på plats i avloppsstammen med hjälp av tryckluft. Detta skapar ett nytt självbärande rör helt utan skarvar.

2. Stickledningarna öppnas med en fräsrobot och ett grenfoder monteras i anslutande rör.

3. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast. Denna metoden klarar en stor variation på rördimensioner.

Experter på relining

Vi på Re-New är experter på relining och utför alla våra arbeten med högsta kvalitet och trygghet. Är ni i behov av relining? Vänligen kontakta oss så hjälper vi er med allt från frågor till arbete.

Relining teknik och metod

Sacpipe Connection System

Sacpipe Connection System återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på avloppssytemet. Med flexibelt sömlöst foder installeras ett nytt självbärande rör i det gamla avloppsröret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut genom dimensionsförändringar och böjar, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Hur fungerar en entreprenad?

Information icon

Steg 1 - Information

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske. Vi besvarar alla frågor och ansvarar för all avisering till de boende. Ingen behöver flytta ut under arbetets gång.

Spolslang icon

Steg 2 - Spolning

Innan arbetet påbörjas skyddar vi alla berörda ytor Spolning, rensning och torkning av de gamla avloppsrören sker sedan från golvbrunnar, anslutningar för toalett, handfat och kök samt från rensluckor.

Inspektion icon

Steg 3 - Inspektion

En viktig del av utförandet är att noggrant inspektera avloppet och att dokumentera alla ledningar. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc.

Rör icon

Steg 4 - Nya rör

Nya rör monteras i de gamla stammarna genom vrängning (tryckluftsteknik) av ett foder, även kallad strumpa. Strumpan härdar under tryck och ett skarvlöst samt självbärande nytt rör har byggts upp genom hela ledningen.

Stickledningar öppnas med en invändigt arbetande robot och ett grenfoder monteras i anslutningarna. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast.

Kamera icon

Steg 5 - Kontroll

Kontroll görs med kamera som leds in i de nya avloppsrören och dokumenterar arbetet med en tydlig spårbarhet. Allt förs in på en egenkontroll.

Filmning av det nya rörsystemet görs av en ackrediterad filmare som följer anvisningarna från STVF. Därefter upprättas ett protokoll.

Checklista icon

Steg 6 - Överlämnandet

Efter entreprenaden överlämnas all dokumentation, filmer och protokoll till beställaren.

Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbeten överlämnas i en Drift- och underhållspärm.