Projekt

Våra kunder

Funderar du på stambyte i bostadsrätt? Vi arbetar huvudsakligen med bostadsrättsföreningar, men vi har även andra kunder i vårt nätverk. Nedan ser du exempel på några av dem som vi fått äran att hjälpa med olika typer av tjänster. Kanske har snart ditt företag eller förening snart en plats där?

Vad kan man förvänta sig?

Våra kunder skall alltid kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Det förtroendet vill vi ska uppnås och bibehållas genom hög service, flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet och kompetens. Kundnyttan står alltid i vårt fokus!

Pågående projekt

Brf Torekov, Malmö

Februari, 2021

Då var det dags för Brf Torekov i Malmö att relina sina spillvattenledningar.
Föreningen består av 64 lägenheter som kommer att sprayrelinas med polyesterplast.

Flexibelt brawoliner-foder kommer att installeras i samtliga 20 vertikala stammar och självklart kommer grensticken att infodras med grenfoder alt. anborrning i kök. Vi kommer även att hjälpa föreningen med att installera råttstopp och beställa ut en dusch-och wc vagn som föreningen kan nyttja under projektet. Efter den beräknade produktionstiden på 13 veckor sker även en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Vemmenhög 6, Malmö

December, 2020

Tack Brf Vemmenhög 6 i Malmö och SBC för förtroendet att ni valde Re-new att relina 9st vertikala stammar från källare och upp till vind.

Brf Skomakaren, Knislinge

December, 2020

Nu är det dags för Brf Skomakaren i Knislinge att renovera sina spillvattenledningar i huset som betjänar 27 lägenheter och är byggt år 1957. Samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Brf Lästen, Knislinge

December, 2020

Re-new tackar Brf Lästen i Knislinge för förtroendet att renovera sina spillvattenledningar i huset som betjänar 24 lägenheter och är byggt år 1957. Samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

MKB Kv Magistern 4, Malmö

December, 2020

Tack till vår samarbetspartner Servicekuben som är totalentreprenör och valde Re-new som ett av de fyra företag som har ett ram-avtal med MKB. Re-new kommer att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt fyra hus hos Kv Magistern 4 i Malmö.

Brf Magne, Malmö

November, 2020

Re-new skall relina källarledningarna med flexibelt foder hos Brf Magne i januari 2021då de skall utföra ett kombinerat stambyte. Ett kombinerat stambyte är då man ersätter alla de vertikala avloppsledningar med nya och relinar de horisontella avloppsledningar som ligger  under bottenplattan. Genom denna metod slipper man att gräva upp källargolv, det blir bekvämligare för de boende och att man sparar på både ekonomin och miljön.

Brf Mariedal 1916, Malmö

Juni, 2020

Brf Mariedal 1916 har nu valt Re-new för att relina hela avloppssystemet, entreprenaden består av 71 lägenheter och har en beräknad produktionstid på 26 veckor.

Brf Lotten, Malmö

Maj, 2020

Vi välkomnar Brf Lotten i Malmö som ny kund då även de valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem. Denna entreprenad skiljer sig något från de flesta entreprenader vi renoverar då Brf Lotten redan har relinat sina vertikala spillvatten ledningar samt tillhörande ledningar i lägenheter så som badrum och kök. 

Brf John Ericsson, Malmö

April, 2020

Vi tackar Brf John Ericsson i Malmö för att valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem. Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt. Projektet startar januari 2021 och beräknas vara klart i mars månad.

Brf Solvändan, Trelleborg

Mars, 2020

Brf Solvändan i Trelleborg har valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem under husen samt markförlagda ledningar. Projektet startar under våren 2020 och beräknas vara klart i december.

Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Mars, 2020

Re-new har fått i uppdrag av Trelleborgshem att relina avloppssystemet i Kv Gravströmmen 2 i Trelleborg . Entreprenaden består av totalt 119 lägenheter fördelade i 4st huskroppar. 

Kv Vågmästaren 1, Ängelholm

Mars, 2020

Re-new har fått i uppdrag av Ängelholmshem att relina avloppssystemet i Kv Vågmästaren 1 i Ängelholm . Entreprenaden består av totalt 160 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.

Brf Ribersborg 1, Malmö

Februari, 2020

Re-new har fått uppdraget att relina avloppssystemet i Brf Ribersborg 1 i Malmö. Entreprenaden består av totalt 136 lägenheter fördelade i 2st huskroppar. Start våren 2020. Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021

Kontakta oss om ni är intresserade av att komma ut på ett arbetsplatsbesök så bokar vi in en tid.

Tidigare projekt

Brf Reuterdahl, Lund

November, 2020

Re-new har fått i uppdrag att relina källarledningarna samt två vertikala stammar hos Brf Reuterdahl i Lund. Vi använder flexibelt foder och självklart sätter vi grenfoder i grenarna som är den svagaste punkten i ett spillvattensystem. Vi hjälper även till med kvicksilversanering då där ligger en tandläkarmottagning i föreningen.

Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB, Malmö

November, 2019

Vi är extra stolta över att Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB med sitt långsiktiga arbete sedan 1989 gett oss förtroendet som totalentreprenör för relining av deras vertikala avloppsstammar i fastighet Haga 2 (Östra Rönneholmsvägen 26 i Malmö) som består av totalt 26 lägenheter, frisör, bageri, cykelhandlare samt 1 st kontorslokal.

HSB Bostadsrättsförening Kraften i Lomma, Lomma

November, 2019

Vecka 48 etablerar Re-new sig i Lomma för ett nytt projekt hos Brf Kraften i Lomma. Projektet omfattar relining med strumpa av föreningens bottenavlopp i samtliga fem hus, med anslutningsledningar fram till stamledningar och avloppsenheter i källare.

Brf Gotthard, Malmö

Oktober, 2019

Re-new vill tacka Brf Gotthard i Malmö för förtroendet att välja oss som totalentreprenör för relining av källarledningar och stammar. Föreningen består av 1st hus med totalt 16 lägenheter.

Brf Lunden, Malmö

September, 2019

Re-new kan glädjande meddela att Brf Lunden i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av källarledningar och stammar. Föreningen består av 1st hus med totalt 35 lägenheter och tre lokaler.

Brf Asargård, Trelleborg

Maj, 2019

Re-new kan stolt meddela att Brf Asargård i Trelleborg har valt oss som totalentreprenör för relining av deras vertikala avloppsstammar. Föreningen består av 1st hus med totalt 147 lägenheter.

Brf Malmöhus 14, Malmö

Mars, 2019

Re-new kan glädjande meddela att Brf Malmöhus 14 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av 6 längor med 36 radhus.

Kv Askim 8, Malmö

Juni, 2019

Re-new AB vill tacka totalentreprenören Teamab för förtroendet att välja oss som underentreprenör för relining av källarledningarna parallellt med stambytet i Kv Askim 8 Malmö.

Brf Örehus 2, Malmö

Oktober, 2018

Re-new kan stolt meddela att Brf Örehus 2 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av källarledningar och stammar. Föreningen består av 1st hus med totalt 108 lägenheter.

Brf Hammarshus, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Hammarshus i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av deras källarledningar. Föreningen består av 1st hus med totalt 101 lägenheter.

Brf Skultuna, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Skultuna i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av deras källarledningar. Föreningen består av 1st hus med totalt 54 lägenheter.

MKB Kv. Docenten 5

Underentreprenad åt Tubus System AB. Totalt 75 lägenheter i 2st huskroppar.

Foder-relining av vertikala stammar och ledningar under källargolv ink. grenförstärkningar.

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

Totalentreprenad av 6st huskroppar på Augustenborg i Malmö med foder-relining av samtliga spillvattenledningar under källargolven. Totalt 134 lgh och 6 lokaler. Husen var stambytta tidigare.

HSB Bostadsrättsförening Bornholm i Malmö – 2 huskroppar, 108 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök, extra WC och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Odin 3 i Malmö – 1 hus, 44 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök, extra WC och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.

Bostadsrättsförening Svenstorp 1 i Malmö – 3 huskroppar, 127 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.