Avloppsspolning

Varför avloppsspolning?

Det behövs vid allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt när man misstänker läckage eller känner dålig lukt.

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering! Med åren bildas det grova rostbeläggningar i gjutjärnsrören som kan orsaka driftstörningar då papper med mera fastnar i beläggningarna.

Misstänker du att dina rör är i behov av en avloppsspolning eller vill du enbart se till att förlänga hållbarheten? Då är vi på Re-new rätt firma för dig. Vår vision är att alltid leverera högsta kvalitet och fullgod kompetens för att bemöta våra kunders förväntningar och bibehålla kundnöjdhet. I vårt arbete strävar vi efter att alltid ligga i framkant och bidra till en hållbar utveckling med så lite miljöpåverkan som möjligt. Vi önskar dig varmt välkommen till oss på Re-new, din trygghet för avloppsspolning. 

Varför bör jag välja Re-New’s metod för avloppsspolning?

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv. Re-new AB kan filma rördimensioner från 32 till 250 mm (mindre ledningar går även att filma beroende på längd).

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid tex husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS tänk på  att detta måste beställas i förväg!

Hur ofta bör det göras?

Man bör underhållsspola var 5-7 år för att slippa akuta avloppsproblem. Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion och motverkar att de täpps igen av rost, fett, smuts och beläggningar.

Det är även ett optimalt verktyg för att undvika stamstopp som i sin tur oftast leder till väldigt kostsamma översvämningar och vattenskador av golv med mera. En stamspolning kan dessutom upptäcka brister i tid som då kan åtgärdas innan någon skada är skedd.