NYHETER

Vad är bäst – stambyte eller stamrenovering?

Det är kanske lätt att tro att ett stambyte skulle hålla längre och ha en högre kvalitet än en stamrenovering. Trots allt byts ju de gamla rören ut mot helt nya. Men det är faktiskt en missuppfattning. Här benar vi ut skillnaden mellan stambyte och stamrenovering!

Metoden att renovera rör med relining lär ha uppfunnits 1971 av engelsmannen Eric Wood. Han hade ett läckande rör under sitt garage och för att slippa bila upp hela golvet funderade han på olika alternativ för att lösa problemet. Resultatet blev något han kallade insitu form vilken betyder ”forma på plats”.

Sedan dess har tekniken med relining utvecklats och spridit sig över världen och är idag ett vanligt alternativ till ett traditionellt stambyte. Men frågan är om stamrenovering verkligen fullt ut kan ersätta ett stambyte?

Kvalitet och hållbarhet över tid

De flesta tänker nog att helt nya rör håller längre än renoverade rör. Att det skulle vara lite som att välja mellan en ny och en begagnad bil. Men det är ett missförstånd, för relining innebär i praktiken att man gjuter nya rör inuti de gamla. På så vis blir resultatet likt att byta rör, skillnaden är att man slipper plocka ut de gamla. Kvalitetsmässigt är det ingen skillnad.

Faktum är att materialet som vi använder är certifierat och P-märkt av RISE och har genomgått tester som visar att det har en åldringsbeständighet på minst 50 år. Det uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmiljö och byggnader. Materialet uppfyller även Boverkets byggregler. Med andra ord är det i praktiken ingen skillnad i livslängd mellan ett renoverat och ett utbytt rör.

Ekonomi och projektomfattning

Vid ett stambyte tas alla gamla rör bort och ersätts av nya. Det är ett ganska stort ingrepp där man bilar upp betongen för att ta bort rören. Därmed bryts tätskiktet i badrummet vilket i de flesta fall innebär att även samtliga badrum i fastigheten måste renoveras. När du relinar kan du välja att renovera badrummen – men du behöver inte göra det. Tätskiktet är fortfarande intakt.

Vid ett stambyte behöver du också en mycket större etablering med personal som till exempel plattsättare, rivare, rörläggare och elektriker. Vid relining behövs det i princip bara en reliningstekniker, vilket kräver en betydligt mindre etablering. Det innebär att både personal- och materialkostnaderna är lägre vid relining

Bekvämlighet för boende

Ett stambyte tar lång tid och är ett omfattande projekt. Först ska alla rör rivas ut, nya rör monteras och sedan ska allt återställas. Inte sällan tar det upp till fem veckor per stam och under tiden har hyresgästerna inte tillgång till vare sig toalett eller dusch. Det brukar lösas med separata hygienstationer men i vissa fall tvingas man erbjuda de boende ersättningslägenheter eller hotell. Relining går ofta på en vecka per stam för motsvarande fastighet och därmed påverkas de boende i betydligt mindre omfattning.

Vid en stamrenovering sker det inte några rivningar i lägenheterna. Däremot kan det finnas förstörande åtgärder i källaren om man behöver komma åt ett rör som är inmurat i väggen. Men det är inget som påverkar de boende mer än eventuellt buller. Vid ett stambyte av avloppet i källaren behöver hela fastigheten stängas av, men vid en stamrenovering kan man sätta in ett provisoriskt avlopp. Då byggs ett nytt, tillfälligt avlopp med pumpar som kopplas på den utgående ledningen så att alla kan fortsätta att leva ett normalt liv medan källaren relinas.

Stambyte eller stamrenovering?

I de flesta fall är en stamrenovering att föredra. Det finns dock situationer där en stamrenovering inte är möjlig att genomföra. Det gäller till exempel om rören är i så dåligt skick att de inte kan relinas. I ett sådant läge är ett stambyte den enda möjligheten. Dock är det sällan alla rör är i samma dåliga skick. Med en noggrann inspektion av rörens skick får du en överblick över vilka rör som är i tillräckligt gott skick för att kunna renoveras och vilka som behöver bytas ut. En annan faktor som talar för stamrenovering är att ett stambyte genererar en stor andel byggavfall samtidigt som det förbrukas resurser i och med att de gamla rören byts mot nytillverkade. Ur den aspekten är relining ett mer hållbart alternativ.