NYHETER

Spolpågarna investerar i två nya högteknologiska spolbilar – en kombi spolbil samt en recycler med ADR och recyclingsteknik ♻️💦

Recyclerns nya teknologi erbjuder en kombination av ADR och recycling. Recyclingteknologin innebär att vattnet som används för spolning är återvunnet och cirkulerar i ett eget kretslopp istället för att bilen använder dricksvatten under sina spolningsuppdrag. I kombination med ADR-tekniken kan bilen även suga upp flertalet typer av material som t. ex, slam, olja och bensin. Vi sparar på både miljö och tid med recycling tekniken då operatör och spolbil inte behöver avbryta arbetet för att köra och fylla på med nytt (dricks-)vatten i bilen under pågående uppdrag. Idag har även flertalet kommuner infört begränsningar vad gäller vattentillgången – och vatten får bara hämtas inom den egna kommungränsen.