PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Krusbäret i Lund

Tack Brf Krusbäret i Lund för att ni valde Re-new som totalentreprenör för att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt tre hus.

Vi kommer även att hjälpa föreningen med att separera dagvattnet från spillvattnet.
Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningar i källargolv ut till husliv kommer att infodras med grenfoder och flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar, WC mm.

Gamla (original) brunnar i tvättstugor bytas ut till nya golvbrunnar.

Spygatter i källartrappor bytas ut till nya spygatter.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling av avloppet kan avloppet användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.