TIDIGARE PROJEKT

Brf Murbräckan 9 i Göteborg

Tack Brf Murbräckan 9 i Göteborg för att ni valde Re-new som totalentreprenör för Relining av föreningens spillvattenssystem.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Vertikala ledningar infodras med grenfoder och ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Samlingsledningar i källargolv ut till husliv kommer att infodras med grenfoder och flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Horisontella ledningar i  lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar, WC mm.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling av avloppet kan avloppet användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Dusch- och wc vagn kommer att finnas tillgänglig för de boende under hela arbetet med de vertikala stammarna.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.