PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Re-new kan stolt meddela att Brf Lejonet nr 5 i Skurup har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar.
Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)
Grenstick infodras med grenförstärkningar.
Lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.
Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF3Q – Kvalitetssäkrad relining oavsett storlek på jobb.