TIDIGARE PROJEKT

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Re-new kan stolt meddela att Brf Lejonet nr 5 i Skurup har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder.

Lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.