PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg har valt Re-new för att relina sina spillvattenledningar.
Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Sex vertikala stammar och tre samlingsledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenförstärningar.
14 stycken lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.
Provisorisk omkoppling av stammar och tvättstuga vid med arbete i horisontella samlingsledningar.
Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF3Q – Kvalitetssäkrad relining oavsett storlek på jobb.