PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Skytteln 4 i Lund

Vi tackar Brf Skytteln 4 i Lund för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv till cirka 3 meter utanför husliv.Alla synliga spillvattenledningar i källare kommer bytas.
Mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga och ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)
Grenstick infodras med grenförstärkning alt. anborrning (endast kök)
Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.
Vi jobbar självklart enligt BRiF3Q – Kvalitetssäkrad relining oavsett storlek på jobb.