NYHETER

Brf Delfinen 2 i Malmö

Tack Brf Delfinen 2 i Malmö för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Alla grenstick kommer att infodras med grenförstärkning, detta är aldrig något vi ”tummar” på, då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.Vi jobbar självklart enligt BRiF3Q – Kvalitetssäkrad Relining.