NYHETER

Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg

Vi tackar Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv ut till husliv.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Alla grenstick i spillvattensystemet kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.Vi kommer att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att de de boende i föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt under tiden vi relinar källarledningarna.
När vi är klara med avloppsrenoveringen kommer vi överlämna en Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filer enl.T25:2012.