TIDIGARE PROJEKT

Brf Reuterdahl i Lund

Re-new har fått i uppdrag att relina källarledningarna samt två vertikala stammar hos Brf Reuterdahl i Lund. Vi använder flexibelt foder och självklart sätter vi grenförstärkning i grenarna som är den svagaste punkten i ett spillvattensystem. Vi hjälper även till med kvicksilversanering då där ligger en tandläkarmottagning i föreningen.