TIDIGARE PROJEKT

Brf Magne i Malmö

Re-new skall relina källarledningarna med flexibelt foder hos Brf Magne i januari 2021 då de skall utföra ett kombinerat stambyte. Ett kombinerat stambyte är då man ersätter alla de vertikala avloppsledningar med nya och relinar de horisontella avloppsledningar som ligger  under bottenplattan. Genom denna metod slipper man att gräva upp källargolv, det blir bekvämligare för de boende och att man sparar på både ekonomin och miljön.