TIDIGARE PROJEKT

Brf Lotten i Malmö

Vi välkomnar Brf Lotten i Malmö som ny kund då även de valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem.

Denna entreprenad skiljer sig något från de flesta entreprenader vi renoverar då Brf Lotten redan har relinat sina vertikala spillvatten ledningar samt tillhörande ledningar i lägenheter så som badrum och kök.

Det är dock inget ovanligt hos de entreprenader som använde sig utav en tidigare beläggningsmetod som håller i cirka 10 år.

Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar 11 stycken inkl. tillhörande ledningar i lägenheter, lokaler samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Projektet startar januari 2021 och självklart infodrar vi alltid stammar och källarledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.