NYHETER

Ramavtal med MKB Fastighets AB

Re-new har nu tecknat ett ramavtal på upp till 4 år med MKB Fastighets AB i Malmö.

Första uppdraget åt MKB blir 6st huskroppar på Augustenborg. Kv. Passet 1, 4 och 6.
Totalt 134 lägenheter och 6 affärslokaler.