TIDIGARE PROJEKT

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

Totalentreprenad av 6 st huskroppar på Augustenborg i Malmö med foderrelining av samtliga spillvattenledningar under källargolven.

Totalt 134 lgh och 6 lokaler.

Husen var stambytta tidigare.