Re-new har fått ett uppdrag av Skanska. Det gäller akuta lagningar av 400 ledning i mark i Limhamn