NYHETER

Nytt Uppdrag – stamspolning

Re-new AB har fått ett nytt uppdrag omfattande  service arbeten och underhållsspolning av stammar i  fastigheten Brf Kungen i Landskrona. Arbetet inleds under mars 2016.

“Detta är ett viktigt uppdrag i vår satsning på fullservice som helhetsentreprenör inom relining, stamspolning och kontroll av spillvattenledningar i området Landskrona och tackar beställaren för förtroendet”, säger Fredrik Göransson, ansvarig för stamspolningsverksamheten i Re-new AB.