Stamspolning

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering!

Varför spolning? 

Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt.

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering! Med åren bildas det grova rostbeläggningar i gjutjärnsrören. Detta kan orsaka driftstörningar då papper mm fastnar i beläggningarna.

Varför bör jag välja Re-New’s metod?

Vår metod är skonsam då avloppssystemet spolas rent med högt vattenflöde, och ett lågt tryck med hetvatten: Vi använder inga kemikalier utan bara vanligt vatten.

Vi börjar alltid på bottenplan i fastigheten för att sedan arbeta oss uppåt i fastigheten plan för plan, vi spolar alla avloppen såsom köksstick, golvbrunnar, wc samt handfat.
En slang med roterande spolmunstycke matas ut i avloppssystemet, det höga vattenflödet med varmvatten sköljer bort avlagringar av rost, fett och smuts i avloppsledningarna.
 
Vår metod är välbeprövad sen många år tillbaka, och är den effektivaste i spolbranschen. Ett planerat underhåll förlänger livslängden på avloppsrören.

Hur ofta bör det göras?

Man bör underhållsspola var 5-7 år för att slippa akuta avloppsproblem. Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion, och motverkar att de täpps igen av rost, fett, smuts och beläggningar.

Det gör även att man undviker stamstopp som i sin tur oftast leder till väldigt kostsamma översvämningar samt vattenskador  av golv mm. En stamspolning kan också upptäcka brister i tid, som då kan åtgärdas innan det e försent.

Be om hjälp redan idag!