Relining

Skyddspapp på golv i lägenhet

Förberedelse för rensning av rören

Sprayrelining av rör i badrum

Vad är relining?

Nya rör inuti de gamla. Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ.

För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar relining i betydligt lägre kostnader och mindre påverkan på fastigheten under renoveringen jämfört med ett stambyte. 

Teknik och metod

1. Ett flexibelt foder, även kallad strumpa, vrängs på plats i avloppsstammen med hjälp av tryckluft. Detta skapar ett nytt självbärande rör helt utan skarvar.

2. Stickledningarna öppnas med en fräsrobot och en grenförstärkning monteras i anslutande rör. 

3. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast. Denna metoden klarar en stor variation på rördimensioner. 

Hur fungerar en entreprenad?

Steg 1  – Information  

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske. Vi besvarar alla frågor och ansvarar för all avisering till de boendeIngen behöver flytta ut under arbetets gång.  

Steg 2  – Spolning & Rensning 

Innan arbetet påbörjas skyddar vi alla berörda ytorSpolning, rensning och torkning av de gamla avloppsrören sker sedan från golvbrunnar, anslutningar för toalett, handfat och kök samt från rensluckor.  

Steg 3  – Inspektion  

En viktig del av utförandet är att noggrant inspektera avloppet och att dokumentera alla ledningar. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc.  

Steg 4 – Nya rör 

Nya rör monteras i de gamla stammarna genom vrängning (tryckluftsteknik) av ett foder, även kallad strumpa. Strumpan härdar under tryck och ett skarvlöst samt självbärande nytt rör har byggts upp genom hela ledningen 

Stickledningar öppnas med en invändigt arbetande robot och en grenförstärkning monteras i anslutningarna. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast.  

Steg 5 – Kontroll 

Kontroll görs med kamera som leds in i de nya avloppsrören och dokumenterar arbetet med en tydlig spårbarhet. Allt förs in på en egenkontroll. 

Filmning av det nya rörsystemet görs av en ackrediterad filmare som följer anvisningarna från STVF. Därefter upprättas ett protokoll.  

 

Steg 6 – Överlämnandet  

Efter entreprenaden överlämnas all dokumentation, filmer och protokoll till beställaren. 

Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbeten överlämnas i en Drift- och underhållspärm. 

Be om hjälp redan idag!