Projekt

Våra kunder

Funderar du på stambyte i bostadsrätt? Vi arbetar huvudsakligen med bostadsrättsföreningar, men vi har även andra kunder i vårt nätverk. Nedan ser du exempel på några av dem som vi fått äran att hjälpa med olika typer av tjänster. Kanske har snart ditt företag eller förening snart en plats där?

Vad kan man förvänta sig?

Våra kunder skall alltid kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Det förtroendet vill vi ska uppnås och bibehållas genom hög service, flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet och kompetens. Kundnyttan står alltid i vårt fokus!

Pågående projekt

Brf Västgötagatan i Göteborg

Brf Västgötagatan i Göteborg

Vi kan stolt meddela att Brf Västgötagatan i Göteborg valt Re-new att relina 5 stycken spillvattenstammar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är...

Brf Mariedal 1916 i Malmö

Brf Mariedal 1916 i Malmö

Mellan år 1916-1917 uppfördes fastigheten av Kockums Mekaniska verkstad att tjäna som arbetsbostäder åt de anställda. Byggnaden kallades för det ”nya mariedal” som upplevdes som lyxig då man hade gemensamma vattentoaletter i trappan. 1974 installerades nya...

HSB Brf Räntaregård I Göteborg

HSB Brf Räntaregård I Göteborg

Re-new har fått uppdraget att relina HSB Brf Räntegårds horisontella samlingsledningar och stickledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är...

Brf Gamla Lundby i Göteborg

Brf Gamla Lundby i Göteborg

Då var det dags för Brf Gamla Lundby att renovera sina horisontella samlingsledningar och stickledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är...

Brf Schougen i Malmö

Brf Schougen i Malmö

Vi tackar Brf Schougen i Malmö för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga avloppsstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt. Föreningen består av 40 st lägenheter samt 7 lokaler. Provisoriskt...

Brf Valby i Malmö

Brf Valby i Malmö

Tack Brf Valby i Malmö för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt. Föreningen består av 116 lägenheter fördelade på 4 huskroppar....

Våmmedalsvägen 118–124 i Kållered

Våmmedalsvägen 118–124 i Kållered

Tack Våmmedalsvägen 118–124 i Kållered för att ni valde Re-new som totalentreprenör för Relining av föreningens spillvattenssystem. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Vertikala ledningar infodras med grenfoder och...

Brf Krusbäret i Lund

Brf Krusbäret i Lund

Tack Brf Krusbäret i Lund för att ni valde Re-new som totalentreprenör för att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt tre hus. Vi kommer även att hjälpa föreningen med att separera dagvattnet från spillvattnet. Ledningarna kommer mekaniskt...

Brf Delfinen 2 i Malmö

Brf Delfinen 2 i Malmö

Tack Brf Delfinen 2 i Malmö för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan...

Brf Ingrid i Malmö

Brf Ingrid i Malmö

Vi kan stolt meddela att Brf Ingrid i Malmö har valt att anlita Re-new för en totalentreprenad. Hela spillvattensystemet som betjänar 92 lägenheter i två huskroppar kommer renoveras med foder-Relining. Samt spray-Relining i badrum och kök. Föreningen har även valt att...

Kontakta oss om ni är intresserade av att komma ut på ett arbetsplatsbesök så bokar vi in en tid.

Tidigare projekt

Brf Kävlingehus 5 i Kävlinge (kombinerat stambyte)

Brf Kävlingehus 5 i Kävlinge (kombinerat stambyte)

Stort tack till vår samarbetspartner Malmö VVS (totalentreprenör) som gav Re-new (underentreprenör) uppdraget att Relina föreningens samlingsledningar under källargolv i detta kombinerade stambyte.

Ett kombinerat stambyte är då man ersätter alla vertikala avloppsledningar med nya och Relinar dem horisontella avloppsledningar som ligger under bottenplattan.

Genom denna metod slipper man att bryta upp källargolv, de boende kan bo kvar och att man sparar både pengar och på miljön.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Ledningar infodras med ett flexibelt foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är de känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Mindre ledningar (under 70mm) så som tvättställ, golvbrunnar mm. relinas med spraymetoden.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledningar pågår)

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

HSB Brf Kaverös i Göteborg

HSB Brf Kaverös i Göteborg

Vi kan nu meddela att HSB Brf Kaverös i Göteborg valde Re-new att relina föreningens horisontella samlingsledningar och stickledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Alla synliga stammar kommer ersättas med nya och alla golvbrunnar i källargolv och tvättstuga kommer att bytas ut till rostfria med rostfri insats.

Re-new kommer att hålla i den löpande aviseringen med information till de boende under hela projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.
Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Östervärn 8 i Malmö

Brf Östervärn 8 i Malmö

Re-new kan stolt meddela att Brf Östervärn 8 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar samt en dagvattenledning.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoderr.

Lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.

En WC och duschbod kommer att installeras åt de boende och kommer att städas kontinuerligt under projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Holmen i Göteborg

Brf Holmen i Göteborg

Tack Brf Holmen i Göteborg för att ni valde Re-new att relina föreningens horisontella samlingsledningar och stickledningar från stammar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet. Mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, gjutjärnsbrunnar, ledning från golvbrunnar mm beläggs med polyesterplast.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Alla synliga stammar kommer ersättas med nya och alla golvbrunnar i källargolv och tvättstuga kommer att bytas ut till rostfria med rostfri insats.

Re-new kommer att hålla i den löpande aviseringen med information till de boende under hela projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Margaretha i Malmö

Brf Margaretha i Malmö

Tack Brf Margaretha i Malmö för att ni valde Re-new att Relina föreningens samtliga spillvattenledningar enligt hyrbridmetoden.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder något som vi aldrig ”tummar” på då det är den känsligaste punkten i systemet.

Relining av 27 st lägenheter med spraymetoden (Polyesterplast) även mindre ledningar sprayas, till exempel golvbrunnar i tvättstuga.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Vagnmakaren 2 i Lund

Brf Vagnmakaren 2 i Lund

Tack Brf Vagnmakaren 2 i Lund för att Re-new fick uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande stickledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning i kök Relining av 42 st lägenheter med spraymetoden (Polyesterplast) även mindre ledningar sprayas, till exempel golvbrunnar i tvättstuga.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Haren 2 i Ulricehamn

Brf Haren 2 i Ulricehamn

Re-new har fått i uppdrag att relina föreningens horisontella samlingsledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet. Mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, gjutjärnsbrunnar, ledning från golvbrunnar mm beläggs med polyesterplast.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Två golvbrunnar av äldre modell pluggas och tre golvbrunnar av äldre modell beläggs med polyesterplast. Två gjutjärnsvattenlås i utslagsbackar byts ut mot nya av plast.

Re-new kommer att hålla i den löpande aviseringen med information till de boende under hela projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Stafettgatan 4 i Göteborg

Brf Stafettgatan 4 i Göteborg

Tack Brf Stafettgatan 4 i Göteborg som valde Re-new att Relina föreningens horisontella samlingsledning, stickledningar samt golvbrunnar.

Re-new kommer att sköta den löpande informationen och aviseringen till de boende.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Horisontell samlingsledning och stickledningar från stammar infodras med flexibelt foder och grenfoder fram till brunn på utsidan.

Synliga stammar i källare byts till nya plaströr med renslucka.

Golvbrunnar och stickledningar från golvbrunnar, spygattbrunnar och wc beläggs med epoxyspray.

By-passkoppling av stammar i källare för driftsatt avlopp under entreprenadtiden.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Murbräckan 9 i Göteborg

Brf Murbräckan 9 i Göteborg

Tack Brf Murbräckan 9 i Göteborg för att ni valde Re-new som totalentreprenör för Relining av föreningens spillvattenssystem.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Vertikala ledningar infodras med grenfoder och ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Samlingsledningar i källargolv ut till husliv kommer att infodras med grenfoder och flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Horisontella ledningar i  lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar, WC mm.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling av avloppet kan avloppet användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Dusch- och wc vagn kommer att finnas tillgänglig för de boende under hela arbetet med de vertikala stammarna.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Arvid Lindmansgatan 24 i Göteborg

Arvid Lindmansgatan 24 i Göteborg

Re-new har fått i uppdrag att relina Kjellbergs & Möllers horisontella spill och dagvattenledningar under mark med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet. Mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, gjutjärnsbrunnar, ledning från golvbrunnar mm beläggs med polyesterplast.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Re-new kommer att hålla i den löpande aviseringen med information till de boende under hela projektet.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Svanen i Stenungsund

Brf Svanen i Stenungsund

Stort tack till Brf Svanen i Stenungsund för att ni valde oss för att relina föreningens samlingsledningar som går genom tre huskroppar innan det går ut till det kommunala avloppssystemet.

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Samlingsledningar kommer att  infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 5 0år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder.

Vi kommer även att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt inkl tvättstugan under tiden vi relinar källarledningarna.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Brf Lejonet nr 5 i Skurup

Re-new kan stolt meddela att Brf Lejonet nr 5 i Skurup har valt oss som totalentreprenör för att relina sina spillvattenledningar.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och samlingsledning infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder.

Lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg

Brf Virginsgatan 8-12 i Göteborg har valt Re-new för att relina sina spillvattenledningar.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Sex vertikala stammar och tre samlingsledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenförstärningar.

14 stycken lägenheter och mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga sprayas med polyesterplast.

Provisorisk omkoppling av stammar och tvättstuga vid med arbete i horisontella samlingsledningar.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Hägern 7 i Perstorp

Brf Hägern 7 i Perstorp

Vi tackar Brf Hägern 7 i Perstorp för uppdraget att relina föreningens spillvattensystem.

Entreprenaden består av totalt 60 lägenheter fördelade i 3st huskroppar.

Vi startar projektet efter semestern och beräknas pågå till vecka 48.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Spillvattenstammar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder i wc-stam och anborrning i kök-stam.

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.

Alla synliga ledningar i källaren kommer bytas mot nya MA-rör där vi kommer montera en ny renanordning.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Smugglaren 2003 i Göteborg

Brf Smugglaren 2003 i Göteborg

Re-new kan stolt meddela att Brf Smugglaren 2003 i Göteborg valt oss som totalentreprenör för Relining av föreningens spillvattenssystem.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Vertikala samt horisontella ledningar infodras med grenfoder och ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Samlingsledningar i källargolv ut till husliv kommer infodras med grenfoder och flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Mindre ledningar kommer att sprayas med polyesterplast.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling av avloppet kan avloppet användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledning pågår)

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Skytteln 4 i Lund

Brf Skytteln 4 i Lund

Vi tackar Brf Skytteln 4 i Lund för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv till cirka 3 meter utanför husliv.

Alla synliga spillvattenledningar i källare kommer bytas.

Mindre ledningar till exempel golvbrunnar i tvättstuga och ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Drivan 5 i Malmö

Brf Drivan 5 i Malmö

Vi har nu nöjet att meddela att vi kommer att påbörja etableringen hos Brf Drivan 5 i Malmö vecka 22.

Detta då föreningen valt oss som totalentreprenör för Relining av deras avloppssystem.

Arbetet omfattar de vertikala stammarna samt spill – och dag vattenledningar i källargolv ut till husliv.

Horisontella ledningar i 16st lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar, WC mm. Och 2st avlopp i städskrubbar på vind.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Provisorisk avlopp kommer installeras under etableringen (Vid omkoppling kan avloppet användas som vanligt under tiden arbetet med källarledning pågår).

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.

Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg

Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg

Tack Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens källarledningar samt bottenlägenheter.

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar mm.
Vi kommer även att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt under tiden vi relinar källarledningarna.
När vi är klara med avloppsrenoveringen kommer vi överlämna en Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filer enl.T25:2012.

Brf Torekov i Malmö

Brf Torekov i Malmö

Då var det dags för Brf Torrekov i Malmö att relina sina spillvattenledningar.

Föreningen består av 64 lägenheter som kommer att sprayrelinas med polyesterplast.

Flexibelt brawoliner-foder kommer att installeras i samtliga 20 vertikala stammar och självklart kommer grensticken att infodras med grenfoder alt. anborrning i kök.

Vi kommer även att hjälpa föreningen med att installera råttstopp och beställa ut en dusch-och wc vagn som föreningen kan nyttja under projektet.

Efter den beräknade produktionstiden på 13 veckor sker även en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Östervången i Vellinge

Brf Östervången i Vellinge

Tack Brf Östervången i Vellinge för uppdraget att relina samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter och luftningsledningar samt ledningar i källargolv ut till 1 meter utanför husliv.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Horisontella ledningar i 14 st lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar mm.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Skomakaren i Knislinge

Brf Skomakaren i Knislinge

Nu är det dags för Brf Skomakaren i Knislinge att renovera sina spillvattenledningar i huset som betjänar 27 lägenheter och är byggt år 1957. Samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, golvbrunnar mm.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Lästen i Knislinge

Brf Lästen i Knislinge

Re-new tackar Brf Lästen i Knislinge för förtroendet att renovera sina spillvattenledningar i huset som betjänar 24 lägenheter och är byggt år 1957.

Samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Stammar och källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning (endast kök)

Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, golvbrunnar mm.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Erik Dahlbergsgatan 12 i Göteborg

Brf Erik Dahlbergsgatan 12 i Göteborg

Vi tackar Brf Erik Dahlbergsgatan 12 i Göteborg för att valt Re-new som totalentreprenör för renovering av sitt spillvattensystem.

Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Byte av 5 stycken synliga stammar i källaren.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Vemmenhög 6 i Malmö

Brf Vemmenhög 6 i Malmö

Tack Brf Vemmenhög 6 i Malmö och SBC för förtroendet att ni valde Re-new att relina 9 st vertikala stammar från källare och upp till vind.

Byte alternativt relining av luftningsledningar, samt installation av renslucka.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningarna infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder alt. anborrning i kök.

Relining av 51st lägenheter och 2st lokaler med spraymetoden (Polyesterplast)

Mindre ledningar sprayas, till exempel golvbrunnar i tvättstuga.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller, filmer enl. T25:2012 samt märkta ritningar.

MKB Kv Magistern 4 i Malmö

MKB Kv Magistern 4 i Malmö

Tack till vår samarbetspartner Servicekuben som är totalentreprenör och valde Re-new som ett av de fyra företag som har ett ram-avtal med MKB.

Re-new kommer att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt fyra hus hos Kv Magistern 4 i Malmö.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningar infodras med ett flexibelt foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.

Grenstick infodras med grenfoder.

Mindre ledningar (under 70mm) så som tvättställ, golvbrunnar mm. relinas med spraymetoden.

Provisoriskt avlopp installeras i källaren, alternativt överpumpning.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Reuterdahl i Lund

Brf Reuterdahl i Lund

Re-new har fått i uppdrag att relina källarledningarna samt två vertikala stammar hos Brf Reuterdahl i Lund.

Vi använder flexibelt foder och självklart sätter vi grenfoder i grenarna som är den svagaste punkten i ett spillvattensystem.

Vi hjälper även till med kvicksilversanering då där ligger en tandläkarmottagning i föreningen.

Bäcksorlet 1 A – B, Partille

Bäcksorlet 1 A – B, Partille

Re-new kan glädjande meddela att Bäcksorlet 1 A – B i Partille har valt oss som totalentreprenör för Relining av deras källarledningar. 

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Muraren i Alingsås

Brf Muraren i Alingsås

Vi tackar Brf Muraren i Alingsås för förtroendet att Re-new skall relina samtliga spillvattenledningar under källargolv.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Brf Magne i Malmö

Brf Magne i Malmö

Re-new skall relina källarledningarna med flexibelt foder hos Brf Magne i januari 2021 då de skall utföra ett kombinerat stambyte.

Ett kombinerat stambyte är när man byter ut de vertikala avloppsledningarna mot nya och Relinar de horisontella avloppsledningarna som ligger under källargolv.

Genom denna metod slipper man att bryta upp källargolv, bättre komfort för de boende dessutom sparar man både pengar och på miljön.

Brf Lotten i Malmö

Brf Lotten i Malmö

Vi välkomnar Brf Lotten i Malmö som ny kund då även de valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem.

Denna entreprenad skiljer sig något från de flesta entreprenader vi renoverar då Brf Lotten redan har relinat sina vertikala spillvatten ledningar samt tillhörande ledningar i lägenheter så som badrum och kök.

Det är dock inget ovanligt hos de entreprenader som använde sig utav en tidigare beläggningsmetod som håller i cirka 10 år.

Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar 11 stycken inkl. tillhörande ledningar i lägenheter, lokaler samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Projektet startar januari 2021 och självklart infodrar vi alltid stammar och källarledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.

Brf John Ericsson i Malmö

Brf John Ericsson i Malmö

Vi tackar Brf John Ericsson i Malmö för att valt Re-new som entreprenör för renovering av sitt spillvattensystem.

Arbetet omfattar samtliga vertikala spillvattenstammar inkl. tillhörande ledningar i lägenheter samt ledningar i källargolv ut till anslutningspunkt.

Projektet startar januari 2021 och beräknas vara klart i mars månad.

Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Re-new har fått i uppdrag av Ängelholmshem att relina avloppssystemet i Kv Vågmästaren 1 i Ängelholm.

Entreprenaden består av totalt 160 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.

Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Re-new har fått i uppdrag av Trelleborgshem att relina avloppssystemet i Kv Gravströmmen 2 i Trelleborg.

Entreprenaden består av totalt 119 lägenheter fördelade i 4st huskroppar.

Entreprenad som har handlats upp enligt LOU kommer utföras under år 2020.

Brf Solvändan i Trelleborg

Brf Solvändan i Trelleborg

Brf Solvändan i Trelleborg har valt att även relina sina ledningar i mark, fram till den kommunala anslutningspunkten.

Detta utförs med ånghärdning vilket minimerar avstängningsperioden.

Med tanke på att dessa markledningar ofta betjänar stora delar av ett hus om inte hela huset så är det viktigt att få till en snabb installation med bibehållen kvalité.

Ansvaret för ledningar inom hela fastigheten ligger på fastighetsägaren. Som i detta fallet är en Bostadsrättsförening.

Glöm inte era markförlagda ledningar. Vi hjälper er gärna med en statusbedömning.

Brf Ribersborg 1, Malmö

Brf Ribersborg 1, Malmö

Re-new har fått uppdraget att relina avloppssystemet i Brf Ribersborg 1 i Malmö.

Entreprenaden består av totalt 136 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.

Start våren 2020.

Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021.

Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB

Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB

Vi är extra stolta över att Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB med sitt långsiktiga arbete sedan 1989 gett oss förtroendet som totalentreprenör för relining av deras vertikala avloppsstammar i fastighet Haga 2 (Östra Rönneholmsvägen 26 i Malmö) som består av totalt 26 lägenheter, frisör, bageri, cykelhandlare samt 1 st kontorslokal.

HSB Brf Kraften, Lomma

HSB Brf Kraften, Lomma

V.48 etablerar Re-new sig i Lomma för ett nytt projekt hos Brf Kraften i Lomma.

Projektet omfattar Relining med strumpa av föreningens bottenavlopp i samtliga fem hus, med anslutningsledningar fram till stamledningar och avloppsenheter i källare.

Brf Gotthard, Malmö

Brf Gotthard, Malmö

Re-new vill tacka Brf Gotthard i Malmö för förtroendet att välja oss som totalentreprenör för Relining av källarledningar och stammar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 16 lägenheter.

Brf Lunden, Malmö

Brf Lunden, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Lunden i Malmö har valt oss som totalentreprenör för Relining av källarledningar och stammar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 35 lägenheter och tre lokaler.

Kv Askim 8, Malmö

Kv Askim 8, Malmö

Re-new AB vill tacka totalentreprenören Teamab för förtroendet att välja oss som underentreprenör för Relining av källarledningarna parallellt med stambytet i Kv Askim 8 Malmö.

Brf Asargård, Trelleborg

Brf Asargård, Trelleborg

Re-new kan stolt meddela att Brf Asargård i Trelleborg har valt oss som totalentreprenör för Relining av deras vertikala avloppsstammar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 147 lägenheter.

Brf Malmöhus 14, Malmö

Brf Malmöhus 14, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Malmöhus 14 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för Relining av 6 längor med 36 radhus.

Brf Örehus 2, Malmö

Brf Örehus 2, Malmö

Re-new kan stolt meddela att Brf Örehus 2 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för Relining av källarledningar och stammar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 108 lägenheter.

Brf Skultuna, Malmö

Brf Skultuna, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Skultuna i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av deras källarledningar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 54 lägenheter.

Brf Hammarshus, Malmö

Brf Hammarshus, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Hammarshus i Malmö har valt oss som totalentreprenör för Relining av deras källarledningar.

Föreningen består av 1st hus med totalt 101 lägenheter.

MKB Kv. Docenten 5

MKB Kv. Docenten 5

Underentreprenad åt Tubus System AB. Totalt 75 lägenheter i 2st huskroppar.

Foder-Relining av vertikala stammar och ledningar under källargolv ink. grenfoder.

 

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

Totalentreprenad av 6 st huskroppar på Augustenborg i Malmö med foderrelining av samtliga spillvattenledningar under källargolven.

Totalt 134 lgh och 6 lokaler.

Husen var stambytta tidigare.

Brf Svenstorp 1 i Malmö

Brf Svenstorp 1 i Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Svenstorp 1 i Malmö har valt oss som totalentreprenör för Relining av deras spillvattensystem.

Föreningen består av 3st hus med totalt 128 lägenheter.

Relining kommer ske med hybridmetoden.

Foder/strumpa i vertikala stammar och huvudledningar i källargolv, grenfoder samt spraymetoden i grenledningar i lägenheter

HSB Brf Bornholm i Malmö

HSB Brf Bornholm i Malmö

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenfoder samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenfoder, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök, extra WC och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter. 2 huskroppar, 108 lgh.

Brf Hammarshus, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Hammarshus i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av deras källarledningar. Föreningen består av 1st hus med totalt 101 lägenheter.

Brf Skultuna, Malmö

Re-new kan glädjande meddela att Brf Skultuna i Malmö har valt oss som totalentreprenör för relining av deras källarledningar. Föreningen består av 1st hus med totalt 54 lägenheter.

MKB Kv. Docenten 5

Underentreprenad åt Tubus System AB. Totalt 75 lägenheter i 2st huskroppar.

Foder-relining av vertikala stammar och ledningar under källargolv ink. grenförstärkningar.

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

Totalentreprenad av 6st huskroppar på Augustenborg i Malmö med foder-relining av samtliga spillvattenledningar under källargolven. Totalt 134 lgh och 6 lokaler. Husen var stambytta tidigare.

HSB Bostadsrättsförening Bornholm i Malmö – 2 huskroppar, 108 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök, extra WC och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Odin 3 i Malmö – 1 hus, 44 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök, extra WC och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.

Bostadsrättsförening Svenstorp 1 i Malmö – 3 huskroppar, 127 lgh

Foder-relining av vertikala stammar inkl. grenförstärkning samt foder-relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplatta inkl. grenförstärkning, ut till husliv. Spray-relining av ledningar i kök och badrum. Entreprenaden utfördes med kvarboende. Hygienbod tillhandahålls av entreprenör, samt torrtoaletter i lägenheter.