Avloppsinspektion Malmö

Avloppsinspektion

Är ni lyckligt ovetande? En del problem som uppstår i avloppssystemet är ibland dolda och finns där utan vår kännedom. Vi på Re-new utför avloppsinspektioner i Malmö och lokaliserar eventuella driftstörningar i avloppssystemen innan eller efter skadan är skedd.

Det kan innebära allt ifrån återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller upplever dålig lukt.

En rörinspektion är dessutom bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva/bila upp dem. Då är en rörinspektion optimal och extra viktigt för att kunna säkerställa att allt är som det ska innan reliningen sedan utförs.

Vi på Re-new har lång erfarenhet av avsloppsinspektion och ser alltid till att vårt arbete bemöter kundens behov och förväntningar. Vi är stolta över våra certifieringar, vår breda kompetens och kundnöjdhet som garanterar ett tryggt val för dig som kund. Oavsett om behovet är akut eller om du vill försäkra dig att allt fungerar som det ska finns vi här för dig. Vi tar hand om din avloppsinspektion i Malmö.

Hur går det till?

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat. Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv. Re-new AB kan filma rördimensioner från 32 till 250 mm (mindre ledningar går även att filma beroende på längd).

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid till exempel husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS tänk på att detta måste beställas i förväg!

Q

Vanliga fel vi upptäcker:

Skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, urinsten, hål, rost, rötter, sprickor, sättningar eller föremål i ledningarna.