Premiär för första utgåvan av Re New´s personalmagasin nr #1

Premiär för första utgåvan av Re New´s personalmagasin nr #1

Fyra gånger per år kommer det att komma ut ett nytt nummer av Re-new´s personalmagasin.Tanken med personalmagasinet är att vi skall lära oss lite mer om varandra och om företaget, extra viktigt är det då vi sitter på olika orter och är inne i en expansiv fas.Tack ännu...
GRÖNA avloppsledningar?

GRÖNA avloppsledningar?

Relining har en mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte. Stora poster där relining har en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte är bl.a: – Utvinning och produktion av material- Transporter- Avfallshantering Som en...
Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg

Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg

Vi tackar Brf Murbräckan nr 9 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens vertikala spillvattenstammar samt samlingsledning i källargolv ut till husliv. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas. Stammar...
Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg

Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg

Tack Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens källarledningar samt bottenlägenheter. Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System) Grenstick kommer att...
Brf Torekov i Malmö

Brf Torekov i Malmö

Då var det dags för Brf Torrekov i Malmö att relina sina spillvattenledningar.Föreningen består av 64 lägenheter som kommer att sprayrelinas med polyesterplast. Flexibelt brawoliner-foder kommer att installeras i samtliga 20 vertikala stammar och självklart kommer...