Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Re-new har fått i uppdrag av Trelleborgshem att relina avloppssystemet i Kv Gravströmmen 2 i Trelleborg.  Entreprenaden består av totalt 119 lägenheter fördelade i 4st huskroppar. Entreprenad som har handlats upp enligt LOU kommer utföras under år...
Brf Solvändan i Trelleborg

Brf Solvändan i Trelleborg

Brf Solvändan i Trelleborg har valt att även relina sina ledningar i mark, fram till den kommunala anslutningspunkten. Detta utförs med ånghärdning vilket minimerar avstängningsperioden. Med tanke på att dessa markledningar ofta betjänar stora delar av ett hus om inte...
Brf Ribersborg 1, Malmö

Brf Ribersborg 1, Malmö

Re-new har fått uppdraget att relina avloppssystemet i Brf Ribersborg 1 i Malmö.Entreprenaden består av totalt 136 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.Start våren 2020. Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021
MKB Kv. Docenten 5

MKB Kv. Docenten 5

Underentreprenad åt Tubus System AB. Totalt 75 lägenheter i 2st huskroppar. Foder-relining av vertikala stammar och ledningar under källargolv ink. grenförstärkningar.
MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

MKB Kv. Passet 1, 4 och 6

Totalentreprenad av 6st huskroppar på Augustenborg i Malmö med foder-relining av samtliga spillvattenledningar under källargolven. Totalt 134 lgh och 6 lokaler. Husen var stambytta tidigare.