Brf Magne i Malmö

Brf Magne i Malmö

Re-new skall relina källarledningarna med flexibelt foder hos Brf Magne i januari 2021 då de skall utföra ett kombinerat stambyte. Ett kombinerat stambyte är då man ersätter alla de vertikala avloppsledningar med nya och relinar de horisontella avloppsledningar som...
Brf Ingrid i Malmö anlitar Re-new

Brf Ingrid i Malmö anlitar Re-new

Brf Ingrid i Malmö har valt att anlita Re-new för en totalentreprenad. Hela spillvattensystemet som betjänar 92 lägenheter i två huskroppar kommer renoveras med foder-relining. Samt spray-relining i badrum och kök. Föreningen har även valt att säkerställa hela...
Wallenstam tecknar avtal med Re-new

Wallenstam tecknar avtal med Re-new

Wallenstam som är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 10 000 lägenheter har nu tecknat avtal med Re-new inom avloppsspolning. 
Nu slår vi upp portarna i Göteborg

Nu slår vi upp portarna i Göteborg

Efter en minst sagt märklig start på detta året och en turbulent vår, med frågeställningar vi aldrig ställts inför, är vi nu igång efter sommarsemestern. Mycket ligger i planeringen. Stora projekt i Skåne. Etablering av filial i Göteborg. Många nya medarbetare. Osv....
Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Re-new har fått i uppdrag av Ängelholmshem att relina avloppssystemet i Kv Vågmästaren 1 i Ängelholm . Entreprenaden består av totalt 160 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.