Brf Gamla Lundby i Göteborg

Brf Gamla Lundby i Göteborg

Då var det dags för Brf Gamla Lundby att renovera sina horisontella samlingsledningar och stickledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är...
Brf Holmen i Göteborg

Brf Holmen i Göteborg

Tack Brf Holmen i Göteborg för att ni valde Re-new att relina föreningens horisontella samlingsledningar och stickledningar från stammar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något...
Brf Haren 2 i Ulricehamn

Brf Haren 2 i Ulricehamn

Re-new har fått i uppdrag att relina föreningens horisontella samlingsledningar med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna...
Arvid Lindmansgatan 24 i Göteborg

Arvid Lindmansgatan 24 i Göteborg

Re-new har fått i uppdrag att relina Kjellbergs & Möllers horisontella spill och dagvattenledningar under mark med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på...
Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Re-new har fått i uppdrag av Ängelholmshem att relina avloppssystemet i Kv Vågmästaren 1 i Ängelholm. Entreprenaden består av totalt 160 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.