NYHETER

”Relining ger många fördelar för fastighetsägare”

Relining är en renoveringsmetod som ofta brukar användas i bostadsrättsfastigheter. Anledningen till att man väljer den metoden i stället för stambyte är att relining är mer ekonomiskt och bekvämare för de boende. Vad som kanske är mindre känt är att det finns ännu fler fördelar för fastighetsägare. Vi pratade med Re-new’s verksamhetschef Magnus Stenström för att få veta mer!

Främsta fördelen med relining för en fastighetsägare är att de slipper flytta ut hyresgästerna, många tvingas flytta hemifrån när man genomför ett stambyte, menar Magnus Stenström. En annan fördel är att de kan renovera stammarna utan att behöva riva ut badrum och kök. Dessutom behöver man inte ha avlopp och vatten avstängt så länge, hyresgästerna får tillbaka det mycket snabbare.

– Även miljömässigt är relining bättre eftersom du inte behöver tillverka nya rör. Ett stambyte innebär 85 procent högre energianvändning och 192 procent mer koldioxidutsläpp jämfört med relining om man byter ut gjutjärnsrör.

Billigare för fastighetsägaren och bekvämare för hyresgästen

Vid ett större stambyte går man in och river alla badrum samtidigt som man byter rören. Det är naturligtvis en möjlighet för fastighetsägaren att höja hyran, men också en stor investering. Dessutom innebär det olägenheter för hyresgästerna. Stambytet innebär antingen en stor ansamling av hygienbodar under lång tid eller att hyresgästerna måste erbjudas ett alternativt boende under tiden, vilket inte sällan innebär att fastighetsägaren måste hyra hotellrum.

– Vid relining går det snabbare och vi brukar också erbjuda att sätta in en torrtoalett i badrummet vilket förenklar ytterligare, framför allt för äldre som inte behöver ta sig ut till en hygienbod på natten, säger Magnus Stenström.

Relining är enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt

Ett stambyte tar upp till fyra-fem veckor per stam medan relining ofta går på en vecka för motsvarande stam i fastigheten. Vid ett stambyte ska först ska alla rör rivas ut, nya rör monteras och sedan ska allt återställas. Med relining går det på mindre än halva tiden.

– En annan fördel ned relining är att hyresgästerna slipper bo i en byggarbetsplats, vi syns knappt när vi jobbar, menar Magnus Stenström. Ofta är det lite oroligt innan projektet drar i gång, de boende undrar hur det ska bli, men efteråt brukar de flesta säga att de knappt märkt det. Vid ett stambyte behöver du också en mycket större etablering med personal. Du behöver plattsättare, rivare, rörläggare, kanske en elektriker. Vid relining behövs det i princip bara en reliningstekniker, vilket tar betydligt mindre plats.

Ta in en konsult och besiktningsman

Allt detta är bra från beställarhåll, menar Magnus Stenström, men för att projektet ska bli en framgång rekommenderar han att fastighetsägaren är noga med att anlita ett bolag som är anslutet till BRiF – Branschföreningen Relining i Fastigheter.

– Jag skulle också råda fastighetsägaren att ta in en konsult, det underlättar både för beställaren och entreprenören. Fastighetsägare bör även ta in en oberoende besiktningsman som kan kontrollera att arbetet är korrekt utfört.