NYHETER

”När alla ger järnet kan vi nå hur långt som helst”

Sedan den 1 juni 2022 är Tobias Lellky VD på Re-new efter många år inom bygg- och plåtbranschen. Nu är hans roll att ratta bolaget mot framtiden och fortsätta tillväxtresan. Men hur ser planerna ut och vilka ser han som de viktiga faktorerna för att lyckas? Vi bestämde oss för att fråga!

Varför började du på Re-new?

Den största anledningen till att jag började här var för att jag såg det som en väldigt intressant utmaning. Med min bakgrund inom bygg tyckte jag att relining var en spännande bransch med framtiden för sig. Den ligger helt rätt i tiden, särskilt med tanke på ett ökat miljöfokus inom byggbranschen. Re-new har haft en väldigt fin tillväxt de senaste tre åren och tanken är att det ska fortsätta, kanske till och med i ännu snabbare takt framöver. Samtidigt måste vi säkerställa att den snabba utvecklingen inte går för snabbt.

Vad har du fokuserat på så här långt?

Det vi har gjort sedan jag började är att stanna upp och tänka efter lite. Vi har försökt att skapa en trygg och stabil plattform som vi kan bygga vidare på och ta nästa steg. Där är vi nu, vi har vässat organisationen, förfinat och förbättrat när det gäller hur vi arbetar ute och hur vi tänker och agerar i allt från anbudsförfrågan till avslutat projekt.

Vi har också gått in i ett projekt där vi ska implementera ett ISO-certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att få in en ännu tydligare systematik i vår verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna ta nästa kliv i tillväxtresan. Redan idag är vi medlemmar i BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, vilket ställer vissa grundkrav när det gäller kvalitet och kontroller. Men vår ambition är att ställa betydligt högre krav än så på oss själva.

Sedan drygt ett år är även Spolpågarna en del av Re-new och där har vi arbetat med att hitta ännu fler synergier och skapa ett tätare samarbete. Bland annat letar vi efter en ny lokal så att vi kan sitta tillsammans.

Hur ser du på ledarskap?

Jag brukar säga att jag utövar ett väldigt nära ledarskap. Jag vill vara i verksamheten och jag vill att vår kultur ska präglas av en öppenhet, att vi har högt i tak, att alla pratar med alla och att vi hjälps åt. Och att alla har roligt på jobbet, det tycker jag är oerhört viktigt. Att vi har god stämning tror jag är en viktig förutsättning för att vi ska kunna lyckas framåt. För mig som kommit in i en ny bransch har det handlat om att lära sig verksamheten och lära känna människorna. Alla här har en vilja till förändring och förbättring. Vissa har ju varit med sen Re-new startade för sju år sedan och även de känner att vi behöver förändra vissa saker för att kunna ta nästa kliv. För mig är det viktigt att alla våra medarbetare vill vara med på resan och har samma synsätt för det är ju de som gör jobbet.

Vad innebär det att ta nästa kliv?

I dag arbetar vi nästan enbart med bostadsrättsföreningar och det vill vi fortsätta med i ännu större utsträckning. Samtidigt kan det ibland vara en ganska lång process från det att en bostadsrättsförening har bestämt sig för att genomföra ett projekt, tar in anbud och sedan startar projektet. Därför vill vi bredda oss mot andra kundsegment som till exempel entreprenadföretag och privata fastighetsbolag. Vi ska vara en trovärdig och pålitlig samarbetspartner som de kan vända sig till när det gäller spolning eller relining, så att vi kan arbeta tillsammans på ett mer långsiktigt sätt.

Ett annat kliv innebär att expandera geografiskt. Vi är idag i en position där vi är ett av de större företagen i Sverige sett till omsättning och personal, med kontor i Malmö och Göteborg. Där tänker vi naturligtvis fortsätta växa, men vi tittar även på andra regioner och ser vilka möjligheter som finns. Men för att kunna öka tillväxten måste vi arbeta strategiskt för att säkra vår kompetensförsörjning.

Hur arbetar ni med rekrytering?

I dag är det brist på erfaren personal och tyvärr kan detta ibland leda till att företagen i branschen tar folk av varandra. Vi försöker ta in personer utanför branschen och låta dem gå som lärlingar hos oss. Har man bara viljan, attityden och en bra inställning kan man med rätt träning hos oss bli en duktig tekniker. Att vi satsar på lärlingar handlar även om att ta ett socialt ansvar. Vi tycker det är viktigt att kunna ge människor i samhället en chans.

Överhuvudtaget vill vi ta ett samhällsansvar på alla sätt vi kan. Vi tycker till exempel att det är viktigt med mångfald och jämlikhet, vilket bland annat visar sig genom att vi har tre kvinnliga tekniker, något som nog är unikt i vår bransch. Vi vill bygga vidare på det eftersom vi ser att en jämställd arbetsplats ger ett bättre arbetsklimat, så vi jobbar aktivt med att attrahera fler kvinnor till vår bransch.

Vårt mål är att ha de mest kompetenta medarbetarna i branschen, det når vi genom att utbilda efter hand och ge dem rätt förutsättningar att lyckas med sitt jobb. Men även genom att titta utanför branschen för vissa spetskompetenser som dessutom kan bidra till att bredda vårt synsätt. Samtidigt är den tekniska kompetensen som finns här idag ovärderlig, så den måste vi givetvis bibehålla och utveckla. Vi har erkänt duktiga killar och tjejer så det handlar mer om att utveckla det som finns runtomkring. Att säkerställa att vi är en seriös, engagerad, affärsmässig och kompetent partner till våra kunder i alla led.

Vad är visionen för framtiden?

Vår vision är att vi ska vara ett av Sveriges ledande företag inom spolning och relining, med de nöjdaste kunderna och den mest kompetenta personalen. Det är en högt ställd målsättning och det kommer att kräva att vi finns på fler orter. Samtidigt vill vi inte ta det steget förrän vi är säkra på att kunna leverera, men med det arbete vi nu genomför är vi snart där. På sikt ser vi dock inte enbart Sverige som vår marknad, vi är inte främmande för att expandera även i resten av Norden. I grunden handlar det om att se var vi kan vara starka och få ett bra fotfäste.

Det viktigaste är att vi känner oss som ett lag med vinnarmentalitet. Ett lag där alla har en möjlighet att påverka och bidra, som är beredda att ge järnet för att ta oss dit vi vill. Att vi alla är medvetna om att det kommer att krävas hårt arbete – men att vi kommer att ha väldigt roligt tillsammans på vägen dit. För när alla trivs på jobbet gör vi ett bättre arbete vilket kommer att göra det lättare för oss att både få nya kunder och attrahera nya medarbetare.