TIDIGARE PROJEKT

Brf Kävlingehus 5 i Kävlinge (kombinerat stambyte)

Stort tack till vår samarbetspartner Malmö VVS (totalentreprenör) som gav Re-new (underentreprenör) uppdraget att Relina föreningens samlingsledningar under källargolv i detta kombinerade stambyte.

Ett kombinerat stambyte är då man ersätter alla vertikala avloppsledningar med nya och Relinar dem horisontella avloppsledningar som ligger under bottenplattan.

Genom denna metod slipper man att bryta upp källargolv, de boende kan bo kvar och att man sparar både pengar och på miljön.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Ledningar infodras med ett flexibelt foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är något vi aldrig ”tummar” på då det är de känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Mindre ledningar (under 70mm) så som tvättställ, golvbrunnar mm. relinas med spraymetoden.

Provisoriskt avlopp kommer installeras under etableringen (vid omkoppling av avloppet kan avloppet inklusive tvättstugorna användas som vanligt av de boende i fastigheten under tiden arbetet med källarledningar pågår)

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.