TIDIGARE PROJEKT

Brf Svanen i Stenungsund

Stort tack till Brf Svanen i Stenungsund för att ni valde oss för att relina föreningens samlingsledningar som går genom tre huskroppar innan det går ut till det kommunala avloppssystemet.

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Samlingsledningar kommer att  infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 5 0år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick infodras med grenfoder.

Vi kommer även att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt inkl tvättstugan under tiden vi relinar källarledningarna.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.

Vi jobbar självklart enligt BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining oavsett storlek på jobb.