NYHETER

Brf Hägern 7 i Perstorp

Vi tackar Brf Hägern 7 i Perstorp för uppdraget att relina föreningens spillvattensystem.Entreprenaden består av totalt 60 lägenheter fördelade i 3st huskroppar.
Vi startar projektet efter semestern och beräknas pågå till vecka 48.
Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.
Spillvattenstammar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)
Grenstick infodras med grenförstärkning i wc-stam och anborrning i kök-stam.
Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast.
Alla synliga ledningar i källaren kommer bytas mot nya MA-rör där vi kommer montera en ny renanordning.
Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.
Vi jobbar självklart enligt BRiF3Q – Kvalitetssäkrad relining oavsett storlek på jobb