NYHETER

Premiär för första utgåvan av Re New´s personalmagasin nr #1

Fyra gånger per år kommer det att komma ut ett nytt nummer av Re-new´s personalmagasin.
Tanken med personalmagasinet är att vi skall lära oss lite mer om varandra och om företaget, extra viktigt är det då vi sitter på olika orter och är inne i en expansiv fas.
Tack ännu en gång till alla anställda som gör ett fantastiskt jobb varje dag !
Ensam är inte stark!