NYHETER

GRÖNA avloppsledningar?

Relining har en mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte.

Stora poster där relining har en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte är bl.a:

– Utvinning och produktion av material
– Transporter
– Avfallshantering

Som en parallell kan man läsa en vetenskaplig studie gjord av Uppsala Universitet. Där man jämför ett traditionellt stambyte av vattenledningar och relining.

https://lnkd.in/ewWJsXB