TIDIGARE PROJEKT

Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg

Tack Brf Bagaregården 25:2 i Göteborg för uppdraget att relina föreningens källarledningar samt bottenlägenheter.

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder, detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.Horisontella ledningar i lägenheter sprayas med polyesterplast. Även mindre ledningar i källargolv så som tvättställ, ledning från golvbrunnar mm.
Vi kommer även att installera ett provisoriskt avlopp i källaren vilket innebär att föreningen kan använda sitt avlopp precis som vanligt under tiden vi relinar källarledningarna.
När vi är klara med avloppsrenoveringen kommer vi överlämna en Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filer enl.T25:2012.