NYHETER

Nytt år, nytt kontor, nya anställda, nya projekt!

Tack till samtliga i organisationen som anpassat sig och fortsatt göra ett fantastiskt arbete utan att tumma på kvalitén detta år.

Vi vill även tack BRiF för ett fortsatt fantastiskt arbete med att driva hela reliningsbranschen framåt år efter år.

Alla samarbetspartner, stort tack! Ensam är inte stark!

Idag är vi över 50 anställda och finns i tre städer, att vår kompetens är efterfrågad i andra städer är något vi ständigt tittar på, men kvalité är viktigare än kvantitet så vi skyndar långsamt.

2021 ett spännande år minst sagt!