TIDIGARE PROJEKT

MKB Kv Magistern 4 i Malmö

Tack till vår samarbetspartner Servicekuben som är totalentreprenör och valde Re-new som ett av de fyra företag som har ett ram-avtal med MKB.

Re-new kommer att relina samtliga spillvattenledingar under källargolv i totalt fyra hus hos Kv Magistern 4 i Malmö.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Ledningar infodras med ett flexibelt foder med en beräknad hållbarhet på 50 år.

Grenstick infodras med grenfoder.

Mindre ledningar (under 70mm) så som tvättställ, golvbrunnar mm. relinas med spraymetoden.

Provisoriskt avlopp installeras i källaren, alternativt överpumpning.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.