TIDIGARE PROJEKT

Brf Muraren i Alingsås

Vi tackar Brf Muraren i Alingsås för förtroendet att Re-new skall relina samtliga spillvattenledningar under källargolv.

Ledningarna kommer mekaniskt rensas, spolas och filmas innan infodringen kan påbörjas.

Källarledningar infodras med ett flexibelt Brawoliner-foder med en beräknad hållbarhet på 50år. (Sacpipe Connection System)

Grenstick kommer att infodras med grenfoder detta är aldrig något vi ”tummar” på då det är dem känsligaste punkterna i avloppssystemet.

Provisoriskt avloppssystem installeras i källaren.

Torr-wc i alla berörda lägenheter.

Efter avslutat uppdrag sker en överlämning av Drift- och underhållspärm med egenkontroller samt filmer enl. T25:2012.