NYHETER

Brf Solvändan i Trelleborg

Brf Solvändan i Trelleborg har valt att även relina sina ledningar i mark, fram till den kommunala anslutningspunkten. Detta utförs med ånghärdning vilket minimerar avstängningsperioden. Med tanke på att dessa markledningar ofta betjänar stora delar av ett hus om inte hela huset så är det viktigt att få till en snabb installation med bibehållen kvalité.

Ansvaret för ledningar inom hela fastigheten ligger på fastighetsägaren. Som i detta fallet är en Bostadsrättsförening.

Glöm inte era markförlagda ledningar. Vi hjälper er gärna med en statusbedömning.