NYHETER

Brf Ingrid i Malmö anlitar Re-new

Brf Ingrid i Malmö har valt att anlita Re-new för en totalentreprenad. Hela spillvattensystemet som betjänar 92 lägenheter i två huskroppar kommer renoveras med foder-relining. Samt spray-relining i badrum och kök. Föreningen har även valt att säkerställa hela rörsystemet under husen, ända ut till kommunens anslutningspunkt.

Projekteringen startar till våren 2021 och entreprenadstarten beräknas till aug 2021. Totalt pågår arbetet i ca 8 månader.